Kirjoittajavieras -kolumni
Mikko Immonen:
Ehec vaatii valppautta

Maa- ja metsätalousvaliokunta on syksyn mittaan käsitellyt muutaman kerran ehec-bakteerin leviämistä. Ministeriön suositus hengenvaarallisen ehec-bakteerin torjunnasta maatiloille valmistui joulukuun alussa.

Suomessa ehecin torjuntaan on tartuttu vakavasti. Ensi vuoden alussa voimaan tulevassa tartuntatautiasetuksessa ehec luokitellaan ihmisillä yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Vaikka Suomessa ei ole toistaiseksi ollut yhtään kotimaista epidemiaa, on myös epidemioiden varalta olemassa valmiudet.

Ihmisillä ehec aiheuttaa veristä ripulia. Pienet lapset ja vanhukset ovat herkimpiä sairastumaan. Bakteeri esiintyy nautakarjan ja muiden märehtijöiden suolistossa ja pötsissä. Se ei siis esiinny lihassa. Se ei myöskään erity maitoon, mutta se saattaa joutua maitoon lypsyhygienian pettäessä. Kaikenlainen hygienia onkin aivan lähtökohta. Sitä on noudatettava eläinten hoidon ohella myös käsien pesussa.

Taudissa on toisaalta kyse ihmishenkiä uhkaavasta bakteerista ja toisaalta mahdollinen epidemia uhkaisi myös maatalouselinkeinoa, erityisesti nautakarjan kasvatusta. Tästä syystä onkin välttämätöntä korostaa ehkäisevien toimien tärkeyttä, jotta tauti ei pääse leviämään eivätkä myöskään ennakkoluulot lihan tuotantoa kohtaan leviä.

Myös tilojen tulisi ottaa niille annetut ohjeet vakavasti. Ennen kaikkea on kiinnitettävä huomiota hygieniaan. Eläimet pitää pitää puhtaana, ja erityisesti ennen teurastamolle lähettämistä. Myös maidon käsittelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Niin mukavaa kuin tinkimaitoa saattaisi olla myydä, on siitä syytä luopua, sillä Suomessakin on havaittu todennäköisesti yhden tartunnan levinneen juuri pastöroimattoman maidon avulla. Myöskään omalla tilalla ei ole syytä käyttää kuumentamatonta maitoa.

Eläimiä ei myöskään pitäisi teurastaa tilalla. Jos tilalla on ehec-bakteeria, siitä on ilmoitettava teurastamolle. Tällaisilla tiloilla tulisi noudattaa varovaisuutta ja tehostettuja hygieniatoimia. Teurastamot voivat maa- ja metsätalousministeriön suositustenkin mukaan ottaa vastaan ehec-positiivisia eläimiä, eikä mitään elintarvikkeita julisteta myrkylliseksi. Onkin olemassa pieni pelko, että teurastamot hylkisivät ehec-positiivisia nautoja.

Missään maassa ei ole toistaiseksi annettu ehec-bakteeria koskevia lainsäädännöllisiä määräyksiä karjatiloille. Ruotsissa viranomaiset ovat antaneet suosituksia. Toistaiseksi myös tieto ehecin esiintymisestä ja varsinkin säilymisestä eläimissä ja ympäristössä on puutteellista.

Kuluttajan kannalta onkin tärkeää, että liha - myös jauheliha - kuumennetaan hyvin. Tuolloin ei ole vaaraa saada ehec-bakteeria, vaikka sellainen sattuisikin olemaan, sillä kuumentaminen tappaa bakteerin. Myös juomavesi on ollut lähteenä.

Kaiken kaikkiaan valiokunnassa saamiemme selvitysten mukaan Suomessa ehec:n torjuntaan on tartuttu valppaasti. Kun on kyse terveydestä ja elintarvikkeista ei ole mitään syytä tinkiäkään varovaisuudesta.

Kirjoittaja Mikko Immonen on kansanedustaja (vas), joka on maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen.