Kotimainen
lentokone
suunnitteluun

Ehdotan, että siirretään viiden taisteluhelikopterin suuruinen määräraha kotimaisen lentokoneen suunnittelu- ja valmistusrahastoksi. Julistetaan innovatiivisille nuorille suunnittelijoille kilpailu tehdä suomalainen maataistelu-rynnäkkö -lentokone, joka kykenee käyttämään poikkeuksellisia lähtö- ja laskualueita, ja joka olisi toimintakelpoinen Pohjolan oloissa.

Uuden lentokoneen suunnittelun pohjaksi olisi vielä mahdollista saada niitä arvokkaita kokemustietoja, mitä meidän lentäjät sekä tekninen henkilökunta omaavat viime sotien ajoilta.

Antero Närhi
lennonopettaja