Korhosen lausunto
havahdutti

Kuuntelin 1.12. aamulla radio Suomen kontaktiohjelmaa, jossa kuuntelijat saivat soittaa ja kertoa tuntojaan Suomen itsenäisyydestä. Monet soittajat arvelivat maamme itsenäisyyden menevän EU:n ja Emun myötä ja pari soittajaa vetosi samana aamuna lehdessä olleeseen Suomen pankin johtokuntaan nimitetyn Matti Korhosen lausuntoon, jonka mukaan EU:sta on tulossa liittovaltio. Soittajat eivät maininneet missä lehdessä juttu oli ollut, mutta Turun Sanomissa se oli päivää aikaisemmin, 31.11.

Kun EU-parlamentaarikot Paavo Väyrynen ja erityisesti Esko Seppänen ovat puhuneet liittovaltiosta olen pitänyt sitä poliittisena pelottelupropagandana. Suomen Pankin johtokunnan jäsenellä sen sijaan ei ole syytä pelotella ketään. Korhonen sanoo TS:n haastattelussa: Sellainen federalismi, jossa asioista päättävät hallitusten muodostavat elimet, on minusta hyvää kolesterolia. Sellaisia elimiä ei EU:ssa toistaiseksi ole.

Liittovaltio-asiaa ei toki päätetä Suomen Pankissa, mutta ymmärrettävästi siellä tiedetään asiasta paljonkin. Asiasta olisi nyt hyvä saada esim. pääministerin lausunto, mitä mieltä hän on liittovaltio-mahdollisuudesta sekä jonkun valtiosääntöoikeuden asiantuntijan (esim. professori Antero Jyränki) näkemys siitä, miten omat päättävät valtioelimemme puretaan, jos Suomesta tulee liittovaltion osavaltio.

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelemia puskurirahastoja Korhonen pitää joutavina, mikä merkitsee sitä, että kahta miljoonaa palkansaajaa on huijattu törkeästi. Matti Korhosen lausunto havahdutti toteamaan, että Ei Emulle on oikea ratkaisu.

Rauni Paavola
valtiot. maist.
ex-pankinjoht.