Laki ei saa poistaa
inhimillistä vastuuta

On helpompi käskeä ja totella kuin sietää ihmistä.

(Samuli Paronen)

KKO (Lasse Nikkarinen, Erkki-Juhani Taipale, Kari Raulos, Kati Hidén ja Eeva Vuori) on tehnyt päätöksensä Campoyn poikien palauttamisesta Yhdysvaltoihin asianomaisia ja asiantuntijoita kuulematta.

Tuomari on käyttänyt valtaa joutumatta mihinkään tekemisiin oman toimintansa seurausten kanssa. Ns. oikeudenmukaisuus on saavutettu jollakin abstraktilla tasolla, jolla puuhailu kääntää huomion pois siitä piinallisesta tosiasiasta, että laki, joka luotiin heikkojen suojaksi kaikkea mielivaltaa vastaan, onkin kääntynyt heikkoja vastaan.

Voi perustellusti kysyä, mihin me tarvitsemme tällaista täysautomaattioikeuslaitosta, jossa lainrikkoja - tässä tapauksessa omat lapsensa väkivallalta pelastanut äiti - käynnistää täysin persoonattomien toimenpiteitten sarjan ja josta vallankäyttäjän inhimillinen vastuu on eliminoitu. Eikö tuomarina voisi yhtä hyvin olla tietokone?

Tällä tietokoneen tavoin ohjelmoidulla ajattelutavalla kykenee aukottomasti todistamaan ettei ole osallinen mihinkään pahaan mitä maailmassa tapahtuu. Ja todistelun avuksi tulee koko yhteiskunnan neutraali koneisto, tuo suunnaton häikäisevä ei-mitään-mahtaminen. Tää maailma on niin paha, sanoi kunnon ihminen vastustaen kaikin voimin sen muuttamista. (Samuli Paronen)

Nils Christien kirjasen Piinan rajat (Helsingin yliopisto, Oikeussosiologian julkaisuja No4) mielestäni hienoin ja keskeisin sanottava on, että sen jolla on valtaa on oltava haavoittuva.

Lastenpsykiatrian professori Jorma Piha sanoo kannanotossaan (HS 27.10.97) Campoyn tapauksen osoittavan selkeästi yhteiskuntamme ja oikeuslaitoksemme aikuiskeskeisyyden.

Voisikohan 'lain turvin' paeta myös kaksi turvatonta pikkupoikaa eikä vain luodinkestävän lasiorganisaationsa suojassa työtään tekevät haavoittumattomat tuomarit? Vai onko valta meidän oikeuslaitoskoneistossamme niin lopullinen ja pyhä, että kaikki elävämmät lähtökohdat ovat kiven takana. Etten sanoisi kiven sisässä.

Lea Huuhtanen
yliopiston lehtori
Turku