Ryöstääkö Pohjola Suomi-yhtiön?

Kiitos Turun Sanomien toimitukselle kiinnostavasta ja valaisevasta artikkelista (TS 7.11.), joka koski Vakuutusyhtiö Suomen edustajistovaalien ehdokasasettelua. Artikkelin yhteydessä olleesta haastattelusta kävi ilmi, että osa ehdokkaista ei tiedä, miten tärkeään tehtävään on pyrkimässä.

Olen fuusiota vastaan, kuten haastatelluista ehdokkaista Liisa Hyssälä, Juhani Kolehmainen ja Pekka Uotilakin. Olisi hyvä tietää muidenkin ehdolla olevien kanta.

Minulle ei ole tärkeää rahallinen korvaus fuusiosta, vaan nykyisten omistajien (450000 vakuutuksenottajaa) vaikutusvallan säilyminen yhtiön asioista päätettäessä. Mielestäni siihen on olemassa ainakin kolme vaihtoehtoa.

1. Vakuutusyhtiö Suomi muutetaan osakeyhtiöksi. Merkintätilanteessa tarjotaan vakuutuksenottajalle mahdollisuutta myydä merkintäoikeutensa Pohjolalle.

2. Pohjola suuntaa osakeannin Suomi-yhtiön vakuutuksenottajille. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää myös jo Suomi-yhtiön omistuksessa olevia Pohjolan osakkeita.

3. Suomi-yhtiö maksaa pois Pohjolan sijoittaman takuupääoman ja alkaa elää omaa itsenäistä elämäänsä, muuttaen yhtiömuotonsa osakeyhtiöksi ja huolehtien vakuutuksenottajien omaisuudesta hamaan loppuun saakka. Jäljelle jäävät varat ovat aikanaan osakkeenomistajien omaisuutta. Jos yhtiö ei enää ota vastaan uusia vakuutuksia, ei se myöskään tarvitse Pohjolan konttoriverkostoa ja hallintopalveluja. Omaisuudenhoitoon löytyy varmasti päteviä ja halukkaita.

Äänestysaika päättyy 28.11.1997. Toivottavasti mahdollisimman moni Suomi-yhtiön vakuutettu herää äänestämään. Ja tietää ketä äänestää: fuusion ja finanssitavaratalon kannattajia, vai itsenäisen Suomen kannattajia?

Altti Kuorikoski