Yhteistyötaidotkin
otettava opin aiheeksi

TS Extrassa oli 15.11. käsitelty todella tärkeää asiaa ja erityisen mielenkiintoiseksi artikkelin teki siihen liittyvä yliopiston edustajan haastattelu. Jos tilanne yliopistolla on todella kuvatun kaltainen, on kiireesti ryhdyttävä toimenpiteisiin. Joka vuosi valmistuu satoja opiskelijoita eri ammatteihin, esimerkiksi opettajiksi ja tällaisen mallin saaneena levittävät olemattomia yhteistyötaitojaan.

Ensimmäisen vuoden pakollisiin kursseihin on saatava yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen opetusta, jossa tulee olla myös loppukoe. Loppukokeen tulee olla sekä kirjallinen että suullinen, esimerkiksi suullisen ilmaisun kurssiin liitettynä erillinen lukukauden pituinen jakso.

Olen viime aikoina työskennellyt vastavalmistuneiden kanssa ja todennut saman kuin yliopiston edustaja haastattelussaan. Uskotaan, että alallaan tieteellisesti pätevä henkilö on pätevä muillakin aloilla. Käytännön työelämä osoittaa kuitenkin, että yhteistyötaidot on opittava erikseen.

Nykytyöelämässä yhteistyökyky on tärkein, jo yhteisen atk-verkon hyvä käyttäminen perustuu yhteistyöhön, puhumattakaan työpaikan ilmapiiristä.

Monessa työpaikassa ollut ammattilainen