Kirjoittajavieras
Annika Lapintie
Vasemmistoliitto
äänestää Emusta

Vasemmistoliiton jäsenet pannaan selkä seinää vastaan ratkaisemaan puolueensa tulevaisuus Suomen poliittisella kartalla. Demokratian kaikkein kovimpien pelisääntöjen mukaan vasemmistoliiton jäsenet joutuvat puolueen jäsenäänestyksessä Emusta tekemään todellisen poliittisen ratkaisun, joka näkyy sen jälkeen suoraan puolueen kansanedustajien äänestyskäyttäytymisessä.

Vasemmistoliitto on ainoana puolueena Suomessa päättänyt järjestää jäsenilleen äänestyksen Euroopan talous- ja rahaliitosta Emusta. Lopputulos sitoo kansanedustajia kun eduskunta tekee ratkaisunsa Suomen liittymisestä mukaan Emun kolmanteen vaiheeseen.

Jäsenäänestyksen heikoin puoli on se, etteivät kaikki puolueen kannattajat ja äänestäjät pääse vaikuttamaan kannanmuodostukseen. Päätösvalta jää ainoastaan puolueen jäseniksi liittyneiden käsiin. Kuitenkin jokainen kansanedustaja on saanut valtakirjan työlleen juuri äänestäjiltään eikä suinkaan pelkästään miltään puolueapparaatilta.

Vasemmistoliiton jäsenäänestyksen kysymyksenasettelua on sekä kiitetty että haukuttu. Äänestyslipussa kerrotaan jäsenille inhorealistisesti Suomen Emu-jäsenyyden nykyvaihe.

Tiedonpuute lienee kansalaisten Emu-epäilyjen suurin syy.

Jäsenäänestyksessä kysytään toimintaohjetta kansanedustajille. Siksi en pidä oikeana, että kansanedustajat lähtisivät markkinoimaan omaa mielipidettään ja yrittäisivät painostaa jäseniä suuntaan tai toiseen. Valta on nyt tässä kysymyksessä luovutettu suoraan jäsenille.

Itse asiassa jäsenäänestyksessä on ratkaistavana kysymys, pidetäänkö Suomen mukaan liittymistä niin tärkeänä asiana, että vasemmistoliitto ei voi jatkaa hallituksessa, jos Suomi liittyy mukaan talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen. Tällöin punnittavaksi tulee yleensäkin koko hallitustyöskentely. Eli pitääkö Emu-jäsenyys niellä, jotta vasemmistoliitto voi jatkaa hallituksessa ja vaikuttaa muiden asioiden käsittelyyn.

Vasemmistoliiton jäsenäänestys ei ratkaise Suomen Emu-jäsenyyttä. Emuun Suomi liittyy joka tapauksessa, äänestää vasemmistoliitto mitä tahansa. Vasemmistoliiton hallituksessa olon se sen sijaan ratkaisee. Ja ehkä vihreidenkin. Sillä jos vasemmistoliitto lähtee ulos hallituksesta, niin myös vihreiden olo hallituksessa käy erittäin tukalaksi.

Pääministeri Lipposen viimeaikaisista puheista huolimatta ei Emu-kysymys hallitusohjelman mukaan suinkaan ole se kaikkein tärkein kysymys. Yhä edelleen hallitus on paljon jäljessä tavoitteestaan työttömyyden alentamiseksi. Kuten muistamme niin hallitusohjelmaa tehtäessä juuri työttömyyden alentaminen nostettiin koko hallituksen toiminnan päätavoitteeksi.

Kirjoittaja on kansanedustaja ja Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton puheenjohtaja.