Pääkirjoitus 11.11.1997:
Irak elää veitsenterällä

Saddam Hussein on arvaamaton vastustaja.
Saddam Hussein on arvaamaton vastustaja.

Irak ja sen omapäinen johtaja Saddam Hussein eivät vieläkään ole myöntyneet amerikkalaisten tarkastajien osallistumiseen YK:n asetarkastuskomission työskentelyyn. Pääsihteeri Kofi Annanin mielestä tilanne on vakava. Kriisin räjähdysherkkyyttä lisää YK:n vakoilukoneiden lentojen jatkaminen Irakin ilmatilassa.

Yhdysvaltain presidentillä Bill Clintonilla on oikeus puolellaan, kun hän vaatii Yhdistyneitä kansakuntia pakottamaan irakilaiset noudattamaan määräyksiä, jotka tarkastuksesta annettiin heti Persianlahden sodan päätyttyä Irakin tappioon.

Irakin joukkotuhoaseiden täydellinen hävittäminen on mahdotonta niin kauan, kun niiden etsiminen tarkastuksissa estetään. Bagdadin hallituksen käytössä pelätään olevan jatkuvasti valmius tuottaa muun muassa kemiallisia joukkotuhoaseita muutamassa päivässä.

Irakin halu päästä eroon sodasta saakka voimassa olleista tiukoista talouspakotteista on ymmärrettävä. Maan talous on jatkuvassa kriisissä, kun sen rikkaus öljy ei pääse vientimarkkinoille kuin nimeksi. Mutta Saddamin on ymmärrettävä, että tie pakotteiden poistamiseen käy vain aserajoitussopimuksen määräysten täsmällisen noudattamisen kautta.

Hermosota, johon presidentti Clinton ja Saddam ovat ajautuneet on seurausta Bagdadin valtiaan typerästä uhittelusta. Hän niin kuin kaikki muutkin osapuolet tietävät, että kriisin ajaminen sotilaalliseen yhteenottoon voi päättyä vain Irakin tappioon ja muutenkin köyhän kansan kärsimysten taakan kasvamiseen.

Yhdysvallat ei ole yksin vaatimassa YK:lta kovaa linjaa Irakia vastaan. Kuten ennenkin tiukan paikan tullen, Englanti ja Ranska ovat ilmoittautuneet samaan rintamaan. Myös koko EU on tuomitsemassa Irakin syntyneessä kiistassa.

YK:n turvallisuusneuvosto on hankalan tehtävän edessä, jos se ryhtyy sovittelemaan Irakin aserajoitusten tarkastustoimintakiistaa. Länsimaisen näkemyksen mukaan mitään neuvotteluja ei Irakin kanssa tästä asiasta käydä. Pelisäännöt on annettu Persianlahden sodan päättyessä eikä niitä muuteta ennen kuin on syntynyt varmuus Irakin tuhoaseiden hävittämisestä.

Joka tapauksessa Irakin varapääministeri Tariq Aziz osallistuu turvallisuusneuvoston istuntoon, mutta hänen tarkoituksensa lienee vain lykätä uhkaamassa olevien sotilaallisten toimien aloittamista.

Maanantaiset tarkkailulennot Irakin lentokenttien yllä tehtiin niin korkealla, että ilmapuolustus ei olisi niitä kyennyt häiritsemään, vaikka olisi halunnutkin. Irakin armeijan sanotaan kuitenkin olevan hälytystilassa.

Irakin vastaiset pakotteet voitaisiin kohtuudella kumota jo muutamassa kuukaudessa, jos Bagdadin hallitus antaisi YK:n asevalvontatarkastajille kaikki ne tiedot, jotka se tarvitsee. Tietojen salaamisesta koituu niin suuria riskejä, ettei YK voi kasvojaan menettämättä antaa periksi Irakille, olkoonkin, että seurauksena on ainainen sapelien kalistelu.