Autoilijan kuritus
lopetettava

Yksityisautoilija on joutunut kepitettäväksi liikennepoliittisessa keskustelussa. Poliittiset päätökset ovat säännönmukaisesti heikentäneet autoilijan asemaa. Maassa, jossa etäisyydet ovat pitkät, tämä on järjetöntä politiikkaa. Vuodenaikojen ankaruus ei salli pyöräilyä joka päivä. Ainoastaan pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteen palvelut ovat sitä luokkaa, että ihminen voi pärjätä ilman autoa.

Varsinais-Suomessa auto alkaa olla välttämättömyys, ei ylellisyyttä. Auto on tarpeellinen lapsiperheille: miten muuten lapset vietäisiin päivähoitoon tai harrastuksiin. Joissakin talouksissa autoja täytyy työn vuoksi olla useampia.

Pahimmillaan yksityisautoilijan kuormittaminen erilaisilla veroilla ja maksuilla johtaa työllistymisen esteisiin: ilman omaa autoa on usein hankala päästä työpaikalle. Missä on kannustavuus tällä kohdalla?

Autoilija joutuu ostamaan Suomessa yhtä EU-maiden verotetuimmista bensiineistä. Vuoden 1996 aikana valtio sai tieliikenteestä verotuloja 20,5 mrd mk, kun taas tieliikenteen menopuolelle kirjattiin 4,5 mrd mk. Vaikka autoliikenteestä kerätyistä veroista vähennetään vielä ympäristövaikutukset ja onnettomuuksien aiheuttamat kulut, jää yhteiskunnan taskuun edelleen noin 6 mrd mk.

Lipposen hallitus on esittänyt, että autoilu olisi ensi vuonna vieläkin kalliimpaa. Polttoaineveroon on ehdotettu 20 pennin korotusta litralta ja dieselöljyn polttoainevero nousisi 15 penniä litralta.

Vuonna 1996 lähes puolet uuden henkilöauton hinnasta oli veroa. Vanheneva autokanta on riski sekä ympäristön että liikenneturvallisuuden kannalta. Raskas verotus hidastaa autokannan uudistumista. Noin 90 prosenttia henkilöautojen päästöistä on peräisin vanhoista, ilman katalysaattoria olevista autoista.

Koska uuden auton ostaminen on useissa perheissä jo verotuksenkin takia mahdotonta, autoilijoita syyllistetään ympäristö- ja terveyshaittojen takia. Autoiluun liittyvää verotusta on uudistettava. Miksi uuden auton vero on maksettava heti, kerralla?

Autojen ja bensiinin äärimmilleen viety verotus tuntuu olevan ikuisuusasia suomalaisessa yhteiskunnassa. Maan liikenneoloista keskusteltaessa sorrutaan edelleen joutavanpäiväiseen vastakkainasetteluun: yksityisautoilu vastaan joukkoliikenne. Näin ei pitäisi olla, tarvitsemme ihmisiä palvelevan ja kustannuksiltaan tehokkaan joukkoliikenteen, mutta yhtä lailla tarvitsemme yksityisautoilua.

Auto on tulevaisuudessakin ylivoimainen liikenneväline Suomessa. Koska autoilun kustannukset on ajettu äärimmilleen, on tekojen autoilijoiden hyväksi tapahduttava nopeasti. Jo ensi vuoden budjetista pitäisi poistaa ainakin bensiinin hinnankorotus. Sen jälkeen täytyy olla muiden helpottavien toimenpiteiden vuoro.

Kirjoittaja on keskustan kansanedustaja.