Pyöräilyväyliin tarvitaan rahaa jo ensi vuonna

Pyörällä pääsee - Polkupyöräilijät yhdistys pitää Turun keskustan sekä vaihekaavanvaihtoehto B:n että visio 2000 B:n mukaista kehittämissuunnitelmaa hyvänä. Kummassakin vaihtoehdossa polkupyöräily on tyydyttävästi huomioitu.

Pyörällä pääsee - Polkupyöräilijät yhdistys haluaa kiinnittää huomiota pyöräilyväylien toteuttamisen tapaan ja aikatauluun. Kaavailtu aikataulu on pettymys. Pyöräilyväylien rakentaminen on kaavaillun aikataulun mukaan vuorossa vasta kaiken muun jälkeen. Kaikkiin muihin liikkumistapoihin verrattuna nimenomaan polkupyöräilijöille olosuhteet nykyisessä ydinkeskustassa ovat huonoimmat. Pyöräilylle ei ole nykyisessä ydinkeskustassa tilaa lainkaan. Toivomme, että pyöräilyväylien toteuttamiseen varataan määrärahoja jo vuoden 1998 talousarvioon.

Pyörällä pääsee - Polkupyöräilijät toivoo, että tulevat keskustan pyöräilyväylät suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti. Huonosti toteutetuista pyöräteistä meillä on Turussa jo aivan liikaa kokemuksia.

Pyöräilyväylien hyvässä toteuttamisessa keskeistä on riittävä tilan käyttö. Suurin osa epäonnistumisista pyöräteiden toteuttamisessa on seurausta liian niukasta tilan käytöstä. Keskustassa, jossa jalankulkijoita liikkuu paljon yhdistetyt jalkakäytävä/pyörätiet eivät ole toimiva ratkaisu. Jotta pyörällä pääsisi keskustassa sujuvasti liikkumaan pyöräilyväylät on tarpeeksi selkeästi erotettava jalkakäytävistä. Yhdistys pitää varteenotettavana vaihtoehtona toteuttaa keskustan pyöräilyväylät ajoradasta erotettuina pyöräilykaistoina.

Markku Nieminen
puheenjohtaja