Yhteishaku ei ole syyllinen

Turun Sanomien yleisönosastossa julkaistiin 5.11. otsikolla Nuoriso tukehtuu pakkopullaan Turun Trend Breakers-nuorten kirjoitus, jossa kritisoitiin nuorten pakottamista koulutukseen työmarkkinatuen menettämisen uhalla. Kirjoittajat arvostelivat myös nykyisen yhteishakukäytännön monia epäkohtia.

Puuttumatta tarkemmin kirjoituksen yksityiskohtiin todettakoon yleisesti, että taustalla on hallitusohjelman tavoite työttömyyden puolittamisesta, jonka seurauksena myös nuoriin on kohdistettu monia erityistoimenpiteitä. Tarkkaan ottaen nuoria ei pakoteta hakeutumaan koulutukseen, mutta hakeutumattomuudesta seuraa työttömyyden aikaisen työmarkkinatuen menetys, kunnes henkilö on täyttänyt 25 vuotta. Tämä on työministeriön antama määräys, jota on tarkennettu vielä siten, että työministeriö pitää riittävänä ja kohtuullisena työmarkkinatukioikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi työttömyysajalta että:

- peruskoulututkinnon suorittanut hakee yhteishaussa vähintään kolmeen toisen asteen perustutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen;
- ylioppilastutkinnon suorittanut hakee yhteishaussa yhteensä vähintään kolmeen opistoasteen ammatilliseen koulutukseen tai ammattikorkeakouluun.

Tämä ohjeistus on keskusteluttanut jatkuvasti sekä opetus-, että oppilaanohjaus-, että yhteishakuviranomaisia. Esille on tuotu juuri samat näkökohdat kuin mainitussa nuorten kirjoituksessa ja on oltu täysin samaa mieltä asiasta. Kannettu vesi ei kaivossa pysy. Lisäksi ns. pakkohakijat aiheuttavat turhaa työtä kaikilla tahoilla ja tasoilla.

Länsi-Suomen lääninhallituksen yhteishakuvirkailijat ovat laatineet kirjelmän sekä työ- että opetusministeriölle siinä toivossa, että nykykäytännöstä luovuttaisiin. Samoin olemme teettämässä tutkimusta pääsykokeiden tarpeellisuudesta siinä mielessä, että niitä tehtäisiin vain silloin kun koulu- tai työtodistusten perusteella ei pystytä arvioimaan soveltuvuutta ja opintomenestystä.

Lopuksi haluan tuoda esille valitteluni siitä, että sinänsä hyvin toimivasta yhteishakujärjestelmästä on tehty näytelmän konna, vaikka se itse asiassa on enemmän tai vähemmän viaton uhri työttömyyden alentamisen alttarilla. Toivottavaa olisi, että myös yliopistot ja korkeakoulut saisivat hakijarekisterinsä sellaisiksi, että nuorten koulutushalukkuus voitaisiin sitäkin kautta kontrolloida. Pahitteeksi ei myöskään olisi se, että työministeriössä kuunneltaisiin herkemmällä korvalla siellä edustettuna olevan ammatinvalinnanohjauksen toimialan asiantuntijoita, joiden ohjausetiikka perustuu aivan toisiin lähtökohtiin kuin edellä siteeraamieni ohjeitten laatijoitten.

Ammattikasvatustarkastaja
Jussi Lanakorpi
Länsi-Suomen lääninhallitus