Varsinais-Suomen
liiton uudistus on
päättäjien hanskassa

Pääkirjoituksessanne (TS 28.10.) käsitellään ansiokkaasti Varsinais-Suomen liiton syntyä vuonna 1994 sekä liiton nykytilaa. Pääkirjoituksessaan lehti kiittelee näkemystäni reippaan organisaatiouudistuksen tarpeellisuudesta, mutta samalla arvostelee allekirjoittaneen toimettomuutta asiassa.

Kun liitto v.1994 synnytettiin, se koottiin liittämällä yhteen silloisen seutukaavaliiton ja maakuntaliiton tiiliskivet. Pidin jo tuolloin tehtyä ratkaisua täydellisenä nahkapäätöksenä.

Tultuani kesken viime kauden hallitukseen ja sen puheenjohtajaksi saatoin omakohtaisesti havaita, ettei tehty ratkaisu vastannut nykypäivän vaatimuksia. Monestakaan syystä ei ollut kuitenkaan mitään järkeä siinä, että vanha hallitus olisi lähtenyt tekemään uuden hallituksen nenän alla erittäin kauaskantoista koko liiton organisaatiouudistusta.

Uusi hallitus on vastannut liiton asioista nyt puoli vuotta. Tämä hallitus on ollut valmis lähtemään kaikkiin niihin ratkaisuihin, joilla liiton toimintakyky voidaan turvata. Liiton puheenjohtajisto onkin ripeästi tarttunut liiton organisaation uudistamiseen ja palvelujen parantamiseen. Kuitenkin niin, että tarvittavat uudistukset toteutetaan perusteellisten ja asiallisten selvitysten myötä. Uudistusta ei toteuteta patruunamentaliteetilla, vaan nykyaikaisen työelämän vaatimuksia vastaavasti.

Lehdessänne kritisoitu virasto ja sen uudistamisasia on vahvasti maakuntahallituksen puheenjohtajiston käsissä, eikä uudistusaikataulu ole karannut minnekään eikä ole hidastunut aiotusta alkuperäisestä suunnitelmasta.

Organisaatioiden kehittämiseen liittyy aina myös kipeitä yksilötason ratkaisuja. On ymmärrettävää, ettei yhtäkään merkittävää yhteiskunnallista uudistusta voida koskaan toteuttaa ilman poikkeavia ja vastaanhangoittelevia näkemyksiä. Siksi ei ole oikeudenmukaista eikä totuudellista käyttää myöskään yksipuolisia tiedonsaantilähteitä.

Liiton puheenjohtajistolla on selkeä käsitys siitä, kuinka liiton organisaatiota pitää uudistaa. Tarpeet syntyvät liitolle tulleista uusista tehtävistä, ennen muuta aluekehityslain määräämät tehtävät ja EU:n kautta liitolle lankeavat asiat ovat sellaisia, jotka vaativat kunnon ryhdistäytymistä. Palvelujemme parantamisen lisäksi myös liiton tiedotustoiminta vaatii erityistä huomiota osakseen. Uskon, että maakuntalehtemmekin intressissä on uudistusprosessin tukeminen eikä puskasta ampuminen.

Maakuntavaltuusto hyväksyi vastikään Varsinais-Suomen kehittämisohjelman. En parhaalla tahdollanikaan kuitenkaan ymmärrä, miten maakuntamme valtalehti onnistui välttämään osallistumisensa maakuntamme kehittämisen kannalta erittäin tärkeän ohjelman hyväksymiskokoukseen. Ohjelman valmistelu ja kehittäminen on ollut poikkeuksellisen vaativa tehtävä. Onnistuimme aikaansaamaan merkittävän yksimielisen näkemyksen toimenpiteineen siitä, kuinka maakuntaamme on kehitettävä. Jo nyt voidaan nähdä, että yhteisesti aikaansaamamme ohjelma on eräs parhaista koko maassa. On tärkeää, että maakuntamme lehti kohdistaa mielenkiintonsa Varsinais-Suomen liittoa ja sitä kautta maakuntamme kehittämistä kohtaan.

Ilkka Kanerva
Maakuntahallituksen puheenjohtaja
Varsinais-Suomen liitto