Joukkoliikenteeseen tehokkuutta, kuljettajien kustannuksella?

Keskustelu ja kirjoittelu Turun liikennelaitoksen tilasta ja tulevaisuudesta on päivittäistä ja monelta osin kovin tarkoitushakuista. Kun ollaan tilanteessa, jolloin liikennelaitos on historiallisessa käännekohdassa tehden kaikkien aikojen parhaan tuloksen, niin sitä ollaan kampeamassa pois muita häiritsemästä. Miksi nyt on kiire aikaistaa kilpailuttamista kaupungin linjojen osalta? Siksikö, että jotkut ovat mahdollisesti kiusaantuneita jos liikennelaitos kuitenkin olisi kilpailukykyinen vuonna 2000.

Henkilökunta on tehnyt paljon asian eteen, koulunsa käynyt ja motivoitunut. Nyt pyritään kaikin keinoin vain tuhoamaan saavutettua.

Joukkoliikennetoimikunta julkisti konsultin tekemän raportin pohjalta kannanottonsa koskien joukkoliikenteen tulevaisuutta ja kilpailuttamista. Lukiessa raporttia ei voi välttyä ajatukselta, että lausunto olisi osin tilaajan mielenmukainen tai tarkoitushakuinen. Kuten on myös lautakunnan varapuheenjohtajan Jorma Jäntin kirjoitus Turun Sanomissa joitakin viikkoja sitten.

Huomioni kiinnittyi kummassakin tapauksessa hyvin tuntemaani vertailuun yksityisten ja kaupungin liikennelaitoksen kuljettajien työaikoihin ja palkkaukseen Turussa. Jäntti mainitsee yksityisten kuljettajien ajavan noin 400 tuntia enemmän nettona kuin kaupungin kuljettajat, mikä on täysin väärä tieto. Tutkimuksessa on todettu eroksi 97 tuntia. Kuitenkin kerrotaan, että voidaan arvioida liikennelaitoksen kuljettajien kustannusten olevan 10-15 prosenttia korkeammat. Kun tehdään tilasto ja tutkimus niin silloin ei mielestäni arvioille ole sijaa. Tuntien asiaa, minun on vaikea uskoa väitettä, kun oletetaan että noudatetaan työsopimuksia ja moottoriajoneuvon kuljettajalle säädettyjä lepoaikoja.

Lisäksi tulee huomioida myös kuljettajille maksettava tuntipalkka, joka on yksityisillä 1,51 mk enemmän. Haittalisät ovat keskimäärin yhtä suuret.

Brutto- ja nettotuntimäärät ovat samassa suhteessa niin kaupungin kuljettajilla kuin Turun AKT:n väelläkin. Kunnallisen sopimuksen mukaan kustannukset 107 kuljettajan osalta ovat samat kuin AKT:n 100 kuljettajan. Se on tarkoituksenmukaista työllistämistä, joka tulee huomioida suurtyöttömyyden aikana.

Mitä tulee kaupungin kuljettajien ikärakenteeseen ja sen vaikutukseen, niin siinä päästään melko nopeasti tasapainoon. Palautetaan ammatillinen eläkeikä ja luovutaan jatkuvista liikenteen supistuksista kaupungin osalta, siten voidaan palkata nuorempaa väkeä. Iäkkäiden kuljettajien ammattisairaudetkin vähenisivät.

Erikoiselta tuntuu ennakointi, että koko joukkoliikenteen kustannuksia voitaisiin alentaa ja palvelua silti parantaa. Kaluston ja auton kustannukset kun eivät ainakaan laske. Toimintaa voidaan kyllä hieman tehostaa, mutta sillä ei yksin päästä kuvattuihin säästöihin. Jos esitys ei ole kupla, niin ainoa tarkoitus lienee työntekijöiden ansiotason alentaminen. Nykyinen kuljettajan palkka on huomattavasti kaikkien työtekijöiden vuoden keskiansiota alhaisempi. Työn vaativuus ja erittäin epäsäännölliset työajat huomioiden kuljettajien palkat ovat jo nyt jääneet jälkeen.

Joukkoliikennettä tulee kehittää edelleen ja tukea. Kuitenkin kaikkien veronmaksajien varoilla eikä pelkästään kuljettajien kustannuksella. Tulee huomioida, että toimiva joukkoliikenne vähentää ruuhkia ja ilman saasteita. Se parantaa myös omaa autoa käyttävien mahdollisuutta liikkua henkilöautolla pienemmissä ruuhkissa.

Heikki Jansson
linja-autonkuljettaja