Marjatulot ovat
verovapaita

Oskari Rantalan käsitys marjoja koskevasta arvonlisäverosta (TS 23.10.) on väärä. Lain mukaan luonnosta itsepoimitut keruutuotteet, jotka poimija myy sellaisenaan eteenpäin, eivät kuulu sen enempää arvonlisäverolain kuin tuloverolainkaan piiriin.

Myymällä itse keräämiään metsämarjoja, sieniä ja luonnonyrttejä tai kuivattuina poimija saa ansaita miten paljon tahansa joutumatta maksamaan ansioistaan veroa. Ehtona on vain se, ettei myynti tapahdu sitä varten varustetusta myymälätilasta.

Jos poimija jalostaa keräämänsä luonnontuotteet muulla tavalla kuin kuivaamalla ja käy kauppaa tällaisilla jatkokäsitellyillä tuotteilla, muuttuu verotuskäytäntö. Esimerkiksi ansiot, jotka poimija saa suolasienien myynnistä, ovat tuloverolain alaisia hanketta ensimmäisestä markasta alkaen.

Arvonlisäverolain alaisiksi jalostetut luonnontuotteet tulevat vasta silloin, kun kerääjän myyntitulot ylittävät 50000 markkaa vuodessa.

Varsinais-Suomeen perustettiin kuluvan vuoden keväällä luonnontuotteiden keruutoimintaan keskittyvä osuuskunta Prima Natura. Osuuskunta on selvittänyt viranomaisten kanssa myös verotukseen liittyviä kysymyksiä. On näet havaittu, että monen poimijan into hankkia lisämarkkoja metsästä sammuu Oskari Rantalan lailla vääriin käsityksiin verotuskäytännöstä.

Tuomo Hirvonen
Ok Prima Naturan tiedottaja