Turun Puhelin verottaa

Turun kaupungin luopuessa puhelinlaitoksestaan, sillä oli kunnallisena laitoksena verotusmenettely puhelimen käyttäjiin nähden. Nyt laitoksen muotoutuessa osakeyhtiöksi, se jatkaa kunnallisen laitoksen tapaan verotusta. Tarkoitan puhelinlaskussa olevaa mainintaa kuukauden perusmaksuvuokra.

Epäkohdan poistamiseksi olisi siirryttävä kulutusperusteiseen puhelujen laskutukseen. Kuukauden perusmaksu vuokra ( 35 mk/kk ) olisi sisällytettävä puhelujen käyttömaksuun.

Vanhat, jo ikääntyneet vähäpuheiset ihmiset maksavat puheluistaan kohtuuttomasti suurkuluttajiin verrattuna. On aika kohtuullistaa puhelujen hintaa ilman verotusmenettelyä.

Monen käyttäjän kohdalla yli puolet puhelinmaksuista peritään verotuksella. Tällä menettelyllä yksityinen puhelija maksaa 30 vuodessa 12600 mk, 50 vuodessa 21000 mk, vaikka varsinaisista puheluista perittävä käyttömaksu olisi huomattavasti pienempi.

Asia pitää korjata, koska osakeyhtiöllä ei ole julkista verotusoikeutta.

MS