Uusi laki tietäisi
asianajajamonopolia

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys N:o 132/97. Sen otsikkona on Oikeusapulaki. Osittain lakiehdotuksen sisältöä on käsitelty julkisuudessakin, siinähän mm. esitetään kunnallisia oikeusaputoimistoja siirrettäviksi valtiolle ja niiden aseman eräitä muutoksia. Niinhän lain nimestä jo voisikin päätellä.

Mutta lain sisällä on ilmennyt olevan muutakin, jota sinne on salakuljetettu tai yritetään nyt salakuljettaa yleisön, julkisuuden tai lakimieskunnankaan huomaamatta: Täydellinen monopoli maksuttomien oikeudenkäyntien avustajanmääräyksissä Suomen Asianajajaliiton jäsenille ja näiden toimistojen avustajille.

Muu lakimies kuin tuon suljetun liiton jäsen ei ollenkaan enää voisi toimia määrättynä oikeudenkäyntiavustajana lain suunnitellun voimaantulon 30.6.1998 jälkeen. Tällaista tilannetta kutsutaan asianajajamonopoliksi. Useat kansanedustajatkaan, joihin ollaan oltu yhteydessä, eivät ole tienneet tällaisesta hankkeesta yhtään mitään.

Voimaantullessaan laki estäisi liittoon kuulumattomien lakiasiaintoimistojen palveluksessa olevien satojen lakimiesten määräämisen avustajiksi. Tuon määrän sijoittaminen muille lakimiesmarkkinoille olisi luonnollisesti mahdotonta, useat sadat lainopillisen avustajantoimen nykyiset harjoittajat, useat jopa monikymmenvuotisine kokemuksineen, jäisivät työttömiksi, niin myös kaikkien näiden toimistotyöntekijät. Vaikutus olisi välitön heti lakiehdotuksen astuttua lakina voimaan.

Esko Kivitie
varatuomari, Pori