Ulkomaantyön veronkiristys
oli ajattelematon harhaisku

Työn verotuksen keventämisestä aivan oikein paljon puhutaan. Tämä pitäisi muistaa yksittäisiäkin lainmuutoksia tehtäessä. Ulkomaantyön veronkiristys oli ajattelematon harhaisku, joka pitää nyt korjata.

Ulkomaantyön verotuksessa sovellettavaa ns. kuuden kuukauden sääntöä muutettiin vuoden 1996 alusta lukien. Saadun palkkatulon verotusta kiristettiin luopumalla vanhan kuuden kuukauden säännön mukaisesta ulkomaanpalkan täydestä verovapaudesta. Samalla tiukennettiin kuuden kuukauden säännön soveltamisedellytyksiä ja myös työnantajan ennakonpidätys- ja ilmoittamismenettelyä muutettiin.

Yritysten keskuudessa suoritettiin Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton toimesta seurantatutkimus keväällä 1996 ja tammikuussa 1997. Yritysten vastauksista näkyy selvästi, että uusi kuuden kuukauden sääntö on johtamassa suomalaisyritysten ja suomalaisten työntekijöiden kannalta erittäin kielteiseen lopputulokseen. Seurauksena yritysten kustannukset ovat kasvaneet ja kansainvälinen kilpailukyky on heikentynyt. Suomalaisten työntekijöiden käyttö ja lähtöhalukkuus ulkomaille on myös vähentynyt. Byrokratia sekä yritysten palkkahallinnon työtaakka on puolestaan lisääntynyt kohtuuttomasti. Uuden säännön soveltaminen on johtanut myös suomalaisyrityksiltä ja työntekijöiltä kertyneiden verotuottojen pienenemiseen.

Tehty säännön muutos on sopinut huonosti nykyiseen talous- ja työllisyystilanteeseen. Oppositio ei muutosta alunperinkään hyväksynyt. Asia pitää nopeasti korjata ja palauttaa säännös entiseen muotoonsa.

Olavi Ala-Nissilä
kansanedustaja,
eduskunnan valtiovarain-
valiokunnan verojaoston jäsen