Satamasta kaikuu

Turku kehittyi 1700-luvun kuluessa yhdeksi tärkeimmistä merenkulkukaupungeistamme. Sen kauppiaat olivat maassamme ensimmäisinä rakentamassa omaa kauppalaivastoa. Euroopan viime mullistusten seurauksena Itämeren alueen kasvavat markkinat ovat tulleet korostetusti esille. Sen vaikutuspiiriin kuuluu yli 50 miljoonaa ihmistä ja kuudesosa koko maailmankaupasta. Turun sataman perinne nivoutuu valoisaan tulevaisuuteen.

Nykyaikaiseen satamaan kuuluvat laiturit ramppeineen, laaja kenttäalue, lastaussillat ja terminaalit, valvonta ja turvallisuusjärjestelmät sekä jatkokuljetukset. Satama-alueella on niukasti katettua tilaa, sillä päämääränä on nopeasti ja tehokkaasti poimia, taljata tai siirtää lasti vastaanottajalle.

Alan kansainvälinen tietoliikenneverkko on oleellinen osa logistista järjestelmää. Lastia seurataan reaaliajassa lähettäjältä vastaanottajalle. Satamassa yhdistyvät teollisuuden, kaupan, liikenteen ja ympäristön tarpeet.

Turun satama on kehityksen kärjessä. Vaikka maamme satamat kilpailevat keskenään, vain Turulla ja Helsingillä on samanlainen liikenneprofiili. Silti molemmilla on oma markkina-alue. Ulkomaankaupan arvosta Helsingillä on 36 prosentin osuus. Turku on 18 prosentilla yhtä selvä kakkonen.

Liikelaitos Turun satama tulouttaa kaupungille tänäkin vuonna 25,7 miljoonaa. Kerrannaisvaikutuksineen satama on eräs Turun menestystekijöistä.

Ensi kesäkuussa Pansioon valmistuu Rail Ship'' junalauttasatama. Se piristää satamaa ja tulee lisäämään tänne laajalti ns. marginaalikuljetuseriä. Tosiasia on, että liikenne luo liikennettä. Jo nyt on syntynyt tarve rakentaa Pansion tulevaan suursatamaan 2-3 uutta peräporttipaikkaa.

Turun tehokkaat satamapäätökset ovat saaneet laajalti sekä kiitosta että kateutta. Johdonmukaisesti toimimalla lähivuodet ovat Turun sataman kannalta väkevän kehityksen aikaa.

Päätöksenteolta odotetaan jatkossakin nopeutta, luotettavuutta sekä perusteellisiin tutkimuksiin liittyvää varmuutta. Edessä ovat mittavat hankkeet, virheinvestointeihin ei ole varaa.

Menestyvän sataman perusedellytys on, että se sijaitsee moottoritien välittömässä läheisyydessä kuten Hampurissa, Bremerhafenissa ja Cuxhafenissa. Jos emme mitä pikimmin ratkaise onnistuneesti E18-tien linjausta satamaan, saattavat menestystekijät homehtua.

Myös Pansion alueen seutu- ja asemakaavat sekä vesioikeuden luvat on kyettävä ratkaisemaan ympäristöystävällisesti viivytyksittä ja valituksitta.

Liikelaitosaikana sataman ylimmältä virkamiesjohdolta edellytetään ulospäin suuntautuneisuutta, luotettavuutta ja yhteistyökykyä kaikkiin operaattoreihin. Tupeksinta ja töppöily eivät kuulu kehittyvän sataman imagoon.

Kasvun ja armottoman kilpailun aikana on myös valmistauduttava siihen että satama on auki ympäri vuorokauden ja työviikko on kuusipäiväinen. Asiakkaille on lisäksi kyettävä tarjoamaan räätälöityjä ratkaisuja ja samalla nähtävä kehitys sekä tulevaisuuden tarpeet.

Kirjoittaja on Turun kaupunginvaltuutettu ja satamalautakunnan jäsen (nuors).