Simputuksen saa loppumaan

Hyvä Simputettujen sekakuoro (TS 12.9.), yrityksen omistajan tai työnjohtajan ollessa kiusaaja kiusaamistilanteiden purkukeinot ovat samoja kuin muutoinkin, mutta purkamisen aloittaminen on työläämpää.

Purun käynnistäminen edellyttää kiusaamista kokevan henkilön oman käsityksen selkiinnyttämistä sekä uskallusta kertoa kokevansa tulleensa kiusatuksi. Jos omat avaukset eivät riitä apua voidaan pyytää työyhteisön työsuojeluvaltuutetulta tai luottamushenkilöltä. Henkilökunnan voimat olisi hyvä koota yhteen ja ottaa asia yhdessä esille, jos työyhteisössä on yhteishenkeä.

Oman työterveyshuollon puoleen kääntyminen voi selkiinnyttää tilannetta ja työterveyshenkilöstö käynnistää keskustelua työyhteisössä. Kaikkinensa kiusaamistilanteen purkamiseksi pitäisi syntyä työyhteisön yhteistä ja päämäärätietoista ponnistelua, joka etenee keskustellen.

Jos omat tai yhteisön voimat eivät riitä, yhteisön tilanteen purkamisessa on käytettävä ulkopuolista tukea. Ulkopuolinen voi toimia keskustelun vetäjänä tai sovittelijana, ratkaisut on tässäkin tilanteessa tehtävä yhteisön sisällä. Työterveyshuollon psykologit voivat auttaa kiusaamistilanteen jäsentämisessä. Ammattiliitoilta sekä työsuojelupiiriltä voi myös saada tukea.

Selvissä syrjintätapauksissa voi työsuojelupiirin ohella kääntyä yksityisesti oikeusapua antavien lakimiesten puoleen. Syrjintä- ja kiusaamistapausten käsittely viranomaisten toimesta tai oikeusistuimissa edellyttää selviä näyttöjä, joiden kerääminen tulisi aloittaa välittömästi, kun alkaa kokea olevansa syrjinnän tai kiusaamisen kohde.

Muistiin tulisi merkitä mitä tapahtui, ketkä olivat osallisina ja ketkä havaitsivat tilanteen sekä tietysti ajankohta. Jos näytöt puuttuvat viranomaiset eivät pysty paljoa auttamaan.

Henkilökohtaista tukea kiusaamisesta ahdistunut henkilö voi saada lisäksi tukikeskustelujen tai tukiterapian muodossa työterveyshuollosta, auttavista puhelimista (esim. Suomen mielenterveysseuran puhelimista), henkistä väkivaltaa vastaan ry:stä sekä kiusaamisen uhrien tukiyhdistyksiltä.

Kiusaamistilanteiden purkaminen on aikaa viepää ja vaikeaa, minkä takia ennalta ehkäisevä toiminta on erityisen suositeltavaa. Työyhteisöjen perustoimintojen ylläpitäminen ja tukeminen luo pohjaa myös kiusaamisen ehkäisemiselle. Työyhteisön tuotantotarpeet ja toisaalta yksittäisen henkilön perusturvallisuuden tarpeet huomioon ottamalla pystytään ehkäisemään ainakin vaikeiden kiusaamistapausten syntymistä.

Koulutuksen ja tiedottamisen avulla voidaan helpottaa henkisen väkivallan ja kiusaamisen riskitekijöiden tunnistamista. Tämä on parhaillaan Turun seudulla käynnissä olevan kiusaamisen ehkäisykampanjan ensisijainen tavoite.

Puhuminen ihmisten tuntemuksista sekä syrjityksi ja kiusatuksi tulemisen kokemuksista lievittää riskitilanteita. Esimiesten rooli kiusaamisen ehkäisemisessä voi olla ratkaiseva, minkä takia esimiesten kouluttaminen ja esimiestyön tukeminen on työyhteisöissä hyvä panostus.

Seppo Pekkala
piiripäällikkö
Turun ja Porin työsuojelupiiri