Nopeusrajoitus vaikuttaa
liikenneturvallisuuteen

TS/Jyrki Valkama<br />Nopeuksien säätelyllä pyritään vähentämään vakavia liikenneonnettomuuksia, tä hdennetään Turun tiepiiristä.
TS/Jyrki Valkama
Nopeuksien säätelyllä pyritään vähentämään vakavia liikenneonnettomuuksia, tä hdennetään Turun tiepiiristä.

Ismo Saloranta arvioi (TS 12.9.) joitakin yleiselle tielle asetettuja nopeusrajoituksia. Kirjoituksessa käsiteltiin erityisesti valtatien 10 nopeusrajoitusta välillä Kaarina - Lieto ja alemmalla tieverkolla käytössä olevaa yleisrajoituksen numeroarvoa sekä Tuulissuontielle asetettua nopeusrajoitusta. Lisäksi mainittiin Kaarinantien nopeusrajoituksen alhaisuudesta.

Nopeusrajoitusten asettajana Turun tiepiiri toteaa seuraavasti:

Nopeusrajoitusten käyttäminen Suomessa perustuu liikenneministeriön neljännesvuosisata sitten ilmaisemaan tahtoon. Ministeriö on myöhemmin vielä täsmentänyt ohjeistustaan, jonka mukaan tielaitos huolehtii liikennemerkeillä teille asetettavista nopeusrajoituksista.

Ministeriö edellyttää tielaitokselta vuosittain toimia vakavien liikenneonnettomuuksien vähentämiseksi. Yhtenä vaikuttamiskeinona tielaitos käyttää nopeuksien säätelyä.

Valtatien 10 nopeusrajoitus alennettiin pari vuotta sitten nykyiseen arvoon 70 km/h välillä Kaarina - Lieto. Perusteluna oli huomattavan suuri autoliikennemäärä. Tien vuorokautinen autoliikenteen määrä on peräti 11200.

Suuri automäärä kulkee alueella, jonka varrelle on maankäyttöä lisätty jatkuvasti ja lisää on kai tulossa. Tämä aiheuttaa liittymiin lisäpaineita ja joskus myös hyvistä kevyen liikenteen reittijärjestelyistä huolimatta valtatielle kevyen liikenteen osallisten tasoylityksiä.

Tien liikenneturvallisuustilannetta seurataan ja nykyisen nopeusrajoituksen odotetaan toimivan. Näillä näkymin valtatiellä 10 voidaan nopeusrajoituksessa ottaa käyttöön nykyistä korkeampia numeroarvoja vasta myöhemmin rakennettavalla uudella ohikulkutiellä.

Alemmalla tieverkolla Suomessa on käytössä yleisrajoitus 80 km/h, ellei sitä ole liikennemerkillä toisin osoitettu. Yleisrajoitushan tarkoittaa sitä, että kuljettajan on sovitettava ajoneuvonsa nopeus kulloisten liikenneolosuhteiden mukaiselle turvalliselle tasolle, kuitenkin enintään nopeudeksi 80 km/h.

Tuulissuontiellä kirjoittaja ehkä tarkoittaa Loukinaistentietä. Loukinaistentielle on muutama vuosi sitten asetettu kuudenkympin paikallinen rajoitus, mutta eräälle osuudelle jäi vielä voimaan yleisrajoitus 80 km/h. Paikallisen nopeusrajoituksen asettamisen jälkeen on maankäyttö edelleen tien varrella lisääntynyt ja tiepiiri alentaakin lähiaikoina tiellä vielä olevan yleisrajoitusosuuden kuuteenkymppiin.

Kaarinantien nopeusrajoitus on viime vuosien aikana alennettu kuuteenkymppiin huomattavan autoliikenteen määrän perusteella ja erityisesti tienkäyttäjien toivomuksesta. Tiellä kulkee 8500 autoa vuorokaudessa.

Kirjoituksessa esitettiin, että yleisrajoituksen enimmäisnumeroarvon pitäisi olla nykyisen 80 km/h sijasta 70 km/h. Näkökohta on hyvä ja erityisesti Varsinais-Suomen teille sopivan tuntuinen. Tielaitoksen taholta on asiaa tiedusteltu muutaman kerran liikenneministeriöltä, mutta ministeriö on pitänyt kuitenkin toistaiseksi maanlaajuisesti nykyistä yleisrajoitusarvoa toimivampana.

Kirjoittaja arvelee, että paikallisteiden kestopäällystäminen voisi parantaa liikenneoloja tehokkaammin kuin moottoritien rakentaminen. Liikenneturvallisuuden kannalta voidaan kuitenkin todeta, että viime vuonna sai Varsinais-Suomen alueella yleisillä teillä surmansa 28 henkilöä. Kaikki liikennekuolemat tapahtuivat päällystetyllä tieosuudella. Niistä yli puolet tapahtui valta- ja kantateillä, joten siinä mielessä panostaminen pääteiden kehittämiseen on perusteltua.

Markku Aarikka
Turun tiepiiri