Puhdistamo kaipaa lisäselvityksiä

TS/Jonny Hollmén<br />On nähtävissä vaara, että poliittisella tasolla saatetaan päätyä asiantuntijoita kuulematta Kakolan kallioon rakentamisen sijasta entisen saneeraamiseen, huomauttaa kirjoittaja Turun keskuspuhdistamosta. Hän esitt& auml;ä vielä uuden sijoituspaikan etsimistä.
TS/Jonny Hollmén
On nähtävissä vaara, että poliittisella tasolla saatetaan päätyä asiantuntijoita kuulematta Kakolan kallioon rakentamisen sijasta entisen saneeraamiseen, huomauttaa kirjoittaja Turun keskuspuhdistamosta. Hän esitt& auml;ä vielä uuden sijoituspaikan etsimistä.

Turun keskuspuhdistamon tulevasta sijainnista tehtänee päätöksiä lähiaikoina. Asiassa näyttäisi olevan kuitenkin vielä avoimena varsin monia seikkoja, joita olisi syytä sitä ennen selvittää.

Viime syksynä julkituodussa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa oli eräänä perusteena v. 1994 tehty saneerausvaihtoehdon esisuunnitelma. Siinä alueen Portsan puoleiselle sivustalle oli piirrettynä tilavaraus selkeytysaltaille myöhempiä laajennuksia varten, lähikuntien mahdollisesti liittyessä puhdistamoon.

Tänä keväänä tuli esiin tuoreempi suunnitelma Helsingintie - Ratakatu - satama -liikenneväylän linjauksesta, joka verottaisi tuota samaa sivustaa puhdistamolta. (Mm. TS 5.5.). Tilaa laajennusvaraukselle olisikin etsittävä siis muualta.

Tässä tilanteessa olisi välttämätöntä avoimesti selvittää mihin suuntaan aitoja tultaisiin siirtämään, ja uudelleenarvioida haitat niiltä osin. Taikka tehtävä periaatepäätös laajennushankkeista luopumisesta.

Hämmästyttävän vähän huolta näyttää kannettavan myös puhdistamon toimintakatkosten vaikutuksista mahdollisen saneerausvaihtoehdon toteutuessa. Laitteiston uudistaminen ja 30-metriseen saveen vajonneiden altaiden korjaaminen on vuosien urakka, jonka ajaksi on rakennettava lähes 20 milj. maksava väliaikainen puhdistuslinja.

Toisena vaihtoehtona on laskea jätevedet sellaisenaan mereen. Jälkimmäinen lienee halvempana todennäköisempi. Sen vaikutukset lähivesille ja niiden rantojen luonnolle olisi ehdottomasti arvioitava ennen päätöksiä.

Näin pitkävaikutteisessa hankkeessa tulisi myöskin erityisesti huomioida käyttö-, huolto- ja korjauskustannusten erilaisuus, joka kalliosuojan ja avoimen ulkotilan välillä lienee varsin selkeä.

Ei pitäisi tyystin huomiotta sivuuttaa sitäkään tosiasiaa, että hankkeen varhaisemmissa valmisteluvaiheissa on esitetty puhdistamon siirtämistä vaativa kannanotto, jonka takana on 1250 turkulaistaloutta.

On nähtävissä vaara, että poliittisella tasolla saatetaan päätyä asiantuntijoita kuulematta Kakolan kallioon rakentamisen sijasta entisen saneeraamiseen. Se jopa näköjään voidaan joidenkin mielestä tehdä varsin halvallakin, vanhaa tilkiten ja jättäen katteet rakentamatta. Tuolloin kovin optimistiset arviot ympäristöhaitattomuudesta olisivat täysin pohjaa vailla.

Vai olisiko sittenkin vielä löydettävissä ongelmattomampi sijoituspaikka?

Hyvä vaiko halpa