Ikäsyrjintää jo
hammashoidossakin

Koska täällä Suomessa loppuu tämä ihmisten eriarvoisuus.

Nyt saivat vuonna 1955 ja sitä ennen syntyneet vaivaisen korvauksen hammashoidosta Kelalta, enintään 20 minuuttia kestävästä toimenpiteestä, joka koskee vain ennaltaehkäisyä ja huomioi vain yhden kerran kahdessa vuodessa.

Onko meidän edusmiehet ja -naiset sen ikäisiä, ettei heidän tarvitse ajaa asiaa. Tai sitten on palkka ja matkapäivärahat niin suuret, ettei asia kosketa itseä millään lailla.

Toivottavasti iän perusteella tapahtuva syrjintä loppuu lähivuosina, sillä hallitusten välinen konferenssi (HVK) Amsterdamissa on päättänyt iän yhdeksi syrjintäkiellon perusteeksi.

Olis poralla töitä