Lintumetsästystä
vaikea puolustella

Metsästyksen puolustajan puheenvuoro (TS 12.9.) osoitti, kuinka väärin perustein tätä puolustetaan. Ei lintujen ampumista voi verrata kalastukseen, vielä vähemmän marjastukseen tai sienestykseen.

On vaikea uskoa, että kansamme enemmistö hyväksyisi lintumetsästyksen, niin suurta vahinkoa se on esimerkiksi kanalintukannoillemme tehnyt.

Metsästyspaine on viime aikoina jopa lisääntynyt, metson rauhoitusaluetta on pienennetty ja teerien kuvilta ampuminen otettu käyttöön. Valitettavaa on, että sekä lainlaatijat että luonnonsuojelujärjestöt ovat kehityksestä välinpitämättömiä. Vai onko heitäkin johdettu harhaan?

Lintumies