Sundqvistin velka-armahdus
sotii oikeustajua vastaan

Entisen STS-Pankin entinen johtaja Ulf Sundqvist selviää oikeudessa määrätyistä miljoonien markkojen korvauksesta 1,2 miljoonalla. Tämä on vain murto-osa langetetusta korvauksesta.

Sundqvistin velkojen anteeksi antaminen on taas yksi osoitus ihmisten epätasa-arvoisesta kohtelusta. Tässä toteutuu Eeva Vuoren esiin nostama ajatus siitä, että rikkaat hyötyvät vähemmän rikoksesta tai muusta moitittavasta menettelystä - olkoon siis rangaistuskin tavallista ihmistä kevyempi.

Tavalliset velalliset saavat taistella velkajärjestelyjen hirttosilmukassa vuosi tolkulla pienellä palkalla ja väliin jopa työttömänä. Velkajärjestelyssä olevien saneerausohjelma ei huomioi edes ihmisten todellisia asumuskuluja. Kenen kanssa he voisivat neuvotella velka-armahduksesta?

Miljoonavelallinen selviää neuvotteluilla. Ja vain korvauksiin tuomitulle näyttää olevan mahdollista neuvotella pankin kanssa lainasta samalla kun kierrättää tulonsa ulkomaiden kautta. Tavallinen ihminen - ja pienyrittäjä - olisi STS-sotkujen tapaisessa tilanteessa menettänyt luottotietonsa jo vuosiksi.

Sundqvist on oman lausuntonsa mukaan (HS 24.9.) kyennyt toimimaan työmarkkinoilla ilman mitään seuraamuksia eli harjoittamaan yrityskonsultin ammattia koko STS-vyyhden haittaamatta toimintaa. Kuka tavallinen ihminen voi toimia näin?

Mitä johtopäätöksiä on vedettävä Sundqvistin työelämästä, jossa holtittomuudella ei ole mitään merkitystä? Tavalliset ihmiset joutuvat kiinni jo nakkivarkauksista, menettävät maineensa ja joutuvat sosiaalisen yhteisönsä syrjimiksi. Potkut ja korvausvelvollisuus saattaa langeta pienestäkin virheestä. Tavallinen kansalainen ei enää konsultoisi missään.

Esimerkiksi eräiden pankkien johtokuntien maallikkojäsenet joutuvat aika kummalliseen asemaan Sundqvistiin verrattuna. Osa heistä on joutunut maksamaan korvauksia tai on maksu-uhan alla, vaikka he ovat olleet päätöksenteossa toimivan johdon valmistelun armoilla. Olen kuullut, että pankkisalaisuuteen vedoten luototuspäätöspaperit olivat esillä parin minuutin ajan kokouksessa. Voi vain kuvitella millaista katkeruutta toimivaan johtoon kuuluvan henkilön velka-armahdus herättää heissä.

Mikko Immonen
Kansanedustaja
Vasemmistoliitto