Pääkirjoitus 25.9.1997:
Sdp valmis Emuun
ilman ennakkoehtoja

Sosiaalidemokraattisen puolueen puoluevaltuusto hyväksyi ylimääräisessä kokouksessaan selkeästi puoluejohdon tahdon mukaisesti Suomen pyrkimyksen Euroopan talous- ja rahaliiton Emun kolmanteen vaiheeseen ensimmäisten maiden joukossa. Vaikka päätöstä hankaloittivatkin viime hetken vastoinkäymiset ja käsikirjoituksen muuttuminen, ei myönteisen päätöksen syntyminen ole kenellekään yllätys.

Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Paavo Lipponen oli etukäteen laskenut ainakin jonkin verran sen päälle, että ennen puoluevaltuustoa työmarkkinajärjestöt olisivat päässeet yhteisymmärrykseen paljon puhutuista Emu-puskureista eli rahastoista, joita voidaan käyttää suhdannevaihteluiden vaikutusten tasoittamiseen. Puskureita on ammattiyhdistysliikkeessä pidetty tärkeimpinä Emu-jäsenyyden reunaehtoina.

Työttömyysturvan rahoituksesta syntynyt kiista työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken kuitenkin lykkäsi joiltakin osilta jo valmista sopua ainakin ensi viikkoon ja demarit joutuivat tekemään päätöksensä tässä suhteessa sokkotilanteessa. Työnantajia tuskin muutenkaan kovin suuresti kiinnosti ryhtyä demarijohdon takuumiehiksi puoluevaltuuston kokouksessa.

Puheenjohtaja Lipponen otti kuitenkin tyynesti tämän vastoinkäymisen. Jo etukäteistietämyksen mukaan valtuuston ylivoimainen enemmistö oli valmis seuraamaan puheenjohtajaa Emu-päätöksessä.

Ihmetellä kuitenkin täytyy, elleivät viime päivien mielipidemittaukset aiheuta minkäänlaisia väristyksiä Sdp:n johdossa. Tuoreimman kyselytutkimuksen mukaan Emuun liittymistä kannattaa 38 prosenttia suomalaisista ja 42 prosenttia on vastaan. Lopuilla ei vielä ole kantaa asiaan.

Erityisesti sosiaalidemokraatteja pitäisi askarruttaa tiedon, että vain niukka enemmistö heidän kannattajistaan on liittymisen kannalla. Tämä jakautuma ei todellakaan heijastunut noin 60 jäsenen puoluevaltuustoon. Seuraavia vaaleja ajatellen Sdp:n puoluejohto mahdollisesti pelaakin sisäistä uhkapeliä. Emu-päätöshän tehtiin nyt varsin pienellä porukalla, lähinnä Lipposen karismaan ja hänen vakuuttaviin Eurooppa-visioihinsa tukeutuen. Kentän purnaukseen demarijohdon on kuitenkin varauduttava, sillä Emu-jäsenyys hyväksyttiin valtuustossa lopulta ilman ennakkoehtoja.

Esko Ahon johtamalla keskustalla on ensi sunnuntaisessa ylimääräisessä puoluekokouksessaan demareita vankempi pohja kielteisen päätöksensä tekemiselle. Puoluekokous on aina puoluekokous ja sen lisäksi mielipidemittausten viesti kentältä on selkeä ei.

Sdp:n hallituskumppaneista vasemmistoliitto ja vihreät turvautuvat jäsenäänestykseen aikanaan päätöstä tehdessään.

Sdp:n puoluevaltuuston perustelu Emu-kannalleen oli vanha tuttu väite, että tehokkain tapa vahvistaa Suomen asemaa on olla mukana päättämässä Euroopan tulevaisuudesta. Jos asia olisi näin yksinkertainen, saisivat demarit ensi sunnuntaina seuraa kepulaisista.