Turkuunko moskeija?

Elämme moniarvoisessa yhteiskunnassa. Se merkitsee, että hyvinkin erikoiset järjestöt ja yhteisöt saavat toimia, jos ne eivät riko maan lakeja ja ihmisoikeuksia. Turkuun puuhataan muhamettilaista moskeijaa, jolle rahoittajakin on löytynyt Saudi-Arabiasta; maasta, joka itse ei hyväksy uskonnonvapautta ja jossa kristillinen lähetystyö ei ole mahdollista.

Islam on maailmanherruuteen pyrkivä uskonto. Tämän päämäärän saavuttamiseksi ei tyydytä vain saarnaamaan Allahin oppia vaan muslimimaiden suuri kutsumus on pyhän sodan kautta alistaa kaikki uskottomat maat Allahin tahtoon. Tästä näemme hyviä esimerkkejä Iranissa, Bosniassa ja entisen Neuvostoliiton eteläisissä maissa Karpaateilla ja Etelä-Siperiassa. Mielestäni uskonnon levittäminen voimakeinoin rikkoo ihmisoikeuksia.

Toivoisin, että muhamettilaisen yhteisön johto vastaisi seuraaviin kysymyksiin:

1. Jos Suomen laki ja Koraanin opetus ovat ristiriitaisia, kumpaa tottelette ensisijaisesti?

2. Hyväksyttekö väkivallan käytön uskontonne levittämisessä?

3. Voimmeko luottaa sanaanne? Mitä voitte esittää sanojenne takeeksi?

4. Takaatteko naisillenne tasa-arvon ja ihmisoikeudet? Hyväksyttekö muhamettilaisen tytön avioliiton kristityn pojan kanssa? Voivatko nuorenne vaihtaa islaminuskon kristinuskoon kohtaamatta vainoa taholtanne? Hyväksyttekö kristillisen lähetystyön keskuudessanne täällä Suomessa? Tulisiko Saudi-Arabian sallia kristillinen lähetystyö?

Olen viettänyt lähes neljä vuotta sotaakäyvässä muhamettilaisessa maassa. Voi olla, että käsitykseni islaminuskosta on yksipuolinen ja virheellinen. Siitä johtunee myös, että suhtaudun varsin varauksellisesti moskeijan rakentamiseen Turkuun. Toivoisin kuitenkin vapaata ja luottamuksellista ajatustenvaihtoa eri osapuolten välillä.

Taisto Valta
Kaupunginvaltuutettu