TYY vastustaa asumislisän
perusteiden muutosta

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) vastustaa hallituksen budjetissa olevaa esitystä, jonka mukaan vuoden 1998 alusta vanhempiensa omistamassa vuokra-asunnossa asuvilta opiskelijoilta evätään oikeus opintotuen asumislisään. Esitystä on perusteltu tavoitteella saada säästöjä, joilla osittain kustannetaan 18-vuotiaiden opintorahan korottaminen täysimääräiseksi. Perusteluineenkin hallituksen esitys on lyhytkatseinen ja vailla todellista pohjaa.

Hallitusmuodon perusoikeuksia käsittelevän 15a :n mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Hallituksen esitys vuokranantajan ja vuokralaisen välisen sukulaisuussuhteen ja sen asteen tarkistamisesta, sekä sen perusteella asumislisän evääminen on jyrkässä ristiriidassa tämän perusoikeuden kanssa. TYY ei hyväksy hallituksen tapaa puuttua kansalaisten perusoikeuksiin.

Hallituksen esitys rajata pieni joukko opiskelijoita asumislisän ulkopuolelle lisäisi entisestään opiskelijoiden epätasa-arvoista kohtelua verrattuna muihin kansalaisiin.

TYY vaatii, että esitys opintotuen asumislisän eväämiseltä vanhempiensa omistamassa vuokra-asunnossa asuvilta opiskelijoilta poistetaan budjetista. Sen sijaan hallituksen tulee tehdä esitys opintotuen asumislisän ympärivuotistamisesta ja opiskelusidonnaisuuden poistamisesta ensi vuoden alusta alkaen.

Turun yliopiston ylioppilaskunta
Antti Hallia
hallituksen puheenjohtaja
Matti Laihonen
pääsihteeri