Työttömyystilastot
todellisiksi

Liisa Jaakonsaari on ehdottanut, että työttömyystilastoja pitäisi julkaista vain yksi, ettei olisi niin suuria heittoja.

Ehdotus oli aivan oikea. Tilaston pitäisi olla ehdottomasti puolueettomasti ja EU-säädösten mukaan laadittu ja mieluummin vielä eriteltynä työttömiin, tukityöllistettyihin ja työvoimapoliittisessa koulutuksessa oleviin. Näin siitä näkisi todellisen kokonaistyöttömyyden.

Tilastojen julkaisu ei saisi olla tekemisissä millään lailla kulloisen hallituksen ja työvoimaministeriön kanssa, koska jokainen hallitus ja ministeriö yrittää aina kaunistella ja muuttaa todellisia työttömyyslukuja.

Työvoimaministeriön tilastoja tarvitaan työttömyyskulujen hoitoon, joten Tilastokeskuksen tiedot ovat luotettavimpia ja toivottavasti kehittyvät entistä tarkemmiksi, kansainvälisen yhtenäisiksi.

Nuori työtön