Lisää varoja
vanhusten hoitoon

Turun kaupunginsairaalan geriatrisella osastolla 24 näyttää olevan valtava puute lämpimistä peitteistä, pyjamista ym. Vaikeasti sairaat krooniset vanhukset, jotka eivät pääse liikkumaan, tarvitsevat lämpimät peitteet. Missä ovat sponsorit? Eikö sairaalalle annetulla rahalla ole yhtä suurta mainosarvoa kuin esimerkiksi urheilulle annettaessa.

Henkilökunnan määrä pysyy samana vuodesta toiseen, vaikka vanhusten joukko lisääntyy. Potilaan omaisena jouduin seuraamaan hoitajien raskasta psyykkistä ja fyysistä taakkaa. Kuitenkin kaiken keskellä he jaksoivat myös paneutua omaisten suruun. Potilaan viimeisen matkan tekivät kauniiksi kynttilöin ja kukin.

Päättäjät muistakaa, tulette itse kerran vanhoiksi. Vetoan myös Punaiseen Ristiin pitkäaikaisena jäsenenä.

Terttu Yli-Luoma-Jääskeläinen