Kakkospääkirjoitus 21.9.1997:
Maakunnan ammattikorkeakoulu

Varsinais-Suomi sai viimeisten joukossa maakunnallisen ammattikorkeakoulunsa. Sillä pyrittiin Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen talousalueille luomaan tasavahvat talouden ja hallinnon sekä tietojenkäsittelyn ympärille kehittyvät yksiköt.

Niiden tulevaisuutta varjostaa valtioneuvoston vaatimus rationalisoida kaupan ja hallinnon opetuspaikkojen määrää. Se ei saa merkitä niiden merkittävää vähentämistä tai poistamista miltään alueelta, koska niillä kaikilla on taloudellista toimintaa.

Miksi jonkin alueen yritysten työntekijät pitäisi kouluttaa muualla, kun ammattikorkeakoulun perusfilosofiaan kuuluu opetuksen antaminen siellä, missä työpaikatkin ovat? Muissa maakunnissa tällaista vaatimusta ei ole esitetty.

Turku voisi yksin kouluttaa maakunnankin ammattikorkeakoululaiset, mutta se ei vastaisi järjestelmän perustavoitetta. Ammattikorkeakoulut on tarkoitettu omien toimialueidensa pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittäjiksi.

Tavoitteena on saada 60-65 prosenttia ikäluokasta korkea-asteen opetuksen piiriin. Määrää voi pitää korkeana, mutta koulutetuille työntekijöille riittää kysyntää. Yhteiskunta ja työelämä kehittyvät huimaa vauhtia.

Ammattikorkeakoulu on koulutusmuotona joustava. Se sopeutuu elinkeinoelämän vaatimuksiin ammattikoulua nopeammin. Joustavuuteen pitää panostaa ammattikouluissakin, missä oppilaat jo äänestävät jaloillaan ja eräät linjat kärsivät oppilaspulaa.

Varsinais-Suomeen muodostetaan kokeilujakson jälkeen yksi ammattikorkeakoulu yhteistyössä Turun ja maakunnan kanssa. Sen omistusmuodosta käydään tulevaisuudessa keskustelua.

Monet ammattikorkeakoulut ovat omaksuneet yritysmaailman mallin mukaan osakeyhtiömuotoisen omistuspohjan. Päätöksenteon kannalta se on joustava ja sopii siksi paremmin joustavaan koulutusmuotoon kuin kankea kuntayhtymä.

Ammattikorkeakoulujen taustayhteisöjen on ymmärrettävä, että koulujen menestyksen tueksi tarvitaan muutakin kuin henkistä panosta. Uutta koulutusjärjestelmää ei saada menemään pelkästään talkootyöllä.