Mikä merkitys on tien kaarteilla

Pariisissa tapahtunut järkyttävä auto-onnettomuus toi mieleeni viimekesäisen automatkani kahdeksastien osuudella Raahe-nelostie. Tie kulkee melkein koko matkan harvaanasutun maaseudun halki. Silti tiessä on hyvin paljon kaarteita, jotka rajaavat näkyvyyden ja tekevät ohituksista vaarallisia.

Tie on melko uusi eikä kuulu siihen vanhaan tiehistoriaan, jolloin hevosella ajettiin nopeasti mutkaista tietä näkymättömiin.

Kysyin paljon tätä tietä käyttäneeltä autoilijalta kaarteiden tarkoitusta. Vastaus oli kaksiosainen.

A) Tie ei saa olla suora maanpuolustuksellisista syistä. Viholliskoneet lakaisevat tien helposti puhtaaksi.

B) Ajoneuvonopeutta rajoittavana tekijänä.

A-kohdan jotenkin ymmärrän (vaikka täytyykö joka asiassa ajatella sodan mahdollisuutta).

B-kohtaa en ymmärrä. Matkallani ajoi huomattavan suuri joukko autoja kovaa vauhtia ohi näkyvyydestä ja nopeusrajoituksista piittaamatta. Ylin sallittu nopeus on 100 km/h.

Turussa ja Naantalissa on tunnelit, jotka kummatkin kaartavat, vaikka ovat hyvin lyhyitä ja ne olisi voitu helposti louhia täysin suoriksi. Kohta B voi olla ainoa selitys.

Pariisissa tunneliin tultaessa on paha kaarre, joka on mielestäni pääsyy tapahtuneeseen onnettomuuteen.

Voisiko alan asiantuntija selvittää tämän kaarrefilosofian tarpeellisuuden ja onko pidetty kirjaa sen hyvistä ja huonoista puolista.

Eino Härmä