Jalkaväenkenraali
Keinosen niskaan
vääriä syytöksiä

Presidentti Mauno Koivisto on kirjassaaan lyhyesti ottanut kantaa isäni jalkaväenkenraali Yrjö Keinosen komentajakauteen. Koska osa lukijoista voi kuvitella, että kaikki esitetyt siat ovat paikkansa pitävää historiaa, pidän velvollisuutenani puuttua joihinkin kohtiin.

Kirjassa viitataan Keinosen epäonnistuneeseen puheeseen, josta hän sai Kekkoselta myllykirjeen. Kyseessä ei ollut puhe, vaan vastaus yhteen kysymykseen laajassa lehtihaastattelussa. Lisäksi kirjassa sekoitetaan Keinosen eroon liittyvien asioiden kohdalla aikajärjestyksiä ja asiayhteyksiä tavalla, joka antaa tapahtumista väärän kuvan.

Keinonen ei teettänyt asevelvollisilla mitään salattava työtä, mikä sitten tuli ilmi. Tällä Koivisto tarkoittanee ns. kellarijuttua. Ennen työn aloittamista se esiteltiin paikan päällä puolustusministerille, joka vahvisti hyväksymisensä vielä kirjallisesti: ministeriön virkamiehet kävivät tarkastamassa tehdyn työn, ja Keinonen maksoi esitetyn laskun viivytyksettä. Työ oli siis alusta asti viranomaisten tiedossa.

Yrjö Keinonen ei ole oikeuden selvityksen mukaan ryhtynyt virallisten asiakirjojen sisällön muuttamiseen. Kuitenkin tällaisen raskaan syytöksen Keinosen niskaan perusteettomasti Koivisto sälyttää.

Kirjan valossa voin entistä paremmin ymmärtää isäni komentaja-aikaisen tuskastumisen pääministeri Koiviston asiantuntemattomiin ja sekaviin maanpuolustusta käsitteleviin puheisiin ja Koivistoon, joka ei ymmärrä maanpuolustuksesta mitään.

Marja Lappi
lääketieteen lisensiaatti
Helsinki