Pääkirjoitus 15. 9. 1997:
Sukukansamme jäseniä
asuu myös Slovakiassa

Unkarin pääministeri Gyula Horn on joutunut kantamaan huolta Slovakian unkarilaisen vähemmistön asemasta.
Unkarin pääministeri Gyula Horn on joutunut kantamaan huolta Slovakian unkarilaisen vähemmistön asemasta.

Kun kansainväliset tutkimuslaitokset ovat julkaisseet itäisen Keski-Euroopan maita koskevia tuloksiaan, Slovakiaa on usein kohdannut sangen jyry arvio: useat seikat puoltavat Euroopan unionin tämänhetkistä kantaa, jonka mukaan komissio ei suosita jäsenneuvottelujen aloittamista Bratislavan kanssa.

Tärkein syy kielteiseen arvioon on markkinatalouden puutteiden rinnalla se, että kansainvälinen yhteisö ei voi katsoa Slovakian hallituksen kunnioittavan opposition ja vähemmistöjen oikeuksia.

Suomalaiset eivät tule helposti ajatelleeksi, että puheet Slovakian vähemmistöistä tarkoittavat ennen kaikkea sukulaiskansamme unkarilaisten jäseniä. Romanian unkarilainen vähemmistö muistetaan huomattavasti paremmin - osittain siksi, että Transilvanian tapahtumiin kiinnitettiin muutama vuosi sitten kiitettävästi huomiota, osittain sen vuoksi, että Romanian nykyinen hallitus on osoittanut haluavansa vakavasti kohentaa maansa unkarilaisen vähemmistön asemaa.

Muiden valtioiden alueilla asuvien unkarilaisten tilanne syntyi toista maailmansotaa seuranneissa neuvotteluissa, jotka palauttivat Karpaatteja ympäröivään Eurooppaan suurin piirtein vuoden 1920 rajat.

Romanian 23,4 miljoonasta asukkaasta kansallisuudeltaan unkarilaisia on kahdeksan prosenttia. Slovakiassa prosenttiluku on korkeampi: maassa on 5,3 miljoonaa asukasta, heistä unkarilaisia 600000 eli yksitoista prosenttia. Valtaosa Slovakian unkarilaisista elää Unkarin vastaisen rajan tuntumassa, ja heidän tavoitteenaan on jo pitkään ollut jonkinasteinen itsehallinto.

Oli korkea aika, että Slovakian unkarilaisten asema nousi näkyvästi kansainväliseen keskusteluun viime viikolla; toivoa sopii, että erityisesti suomalaiset kantavat vast'edes huolta Bratislavan hallituksen vähemmistöpolitiikasta.

Vähemmistöjen pakkosiirtojen ja etnisten puhdistusten uhkakuvat ovat nousseet Slovakian unkarilaisten mieleen heidän kuunnellessaan eräitä Bratislavan hallituksen edustajien tuoreita äänenpainoja. On selvää, että tämmöinen uhkailu ei voi kuulua nykyaikaiseen eurooppalaisuuteen.

Unkari kuuluu niihin itäisen Keski-Euroopan maihin, joiden kanssa Euroopan unioni on aloittamassa jäsenyysneuvottelut vuodenvaihteen jälkeen. Koko kansainvälisen yhteisön etujen mukaista on, että Budapestia eivät silloin rasita kiistat Bratislavan kanssa. Vähemmistökysymyksessä tämä edellyttää nyt asiallisuutta ja myönnytyksiä ennen kaikkea Slovakialta.