Hammashoidon
uudistus
on riittämätön

Nimimerkki Huutavan ääni (TS 31.8.) kysyi allekirjoittaneelta lisäselvitystä uudesta aikuisten hammashoitokorvauksesta.

Tavallinen vuositarkastuskäynti kestää hammaslääkärillä yleensä puolisen tuntia. Tähän aikaan mahtuu tutkimus ja mahdollisesti ehkäisevää hoitoa, joskus myös esimerkiksi pieni hammaspaikka. Tutkimiseen tuo korvauksen perustana oleva 20 minuuttia varmaan riittää ja siihen tämä osakorvaus on nimenomaan tarkoitettu. Jos tutkiminen käy nopeammin, sisältyy korvaukseen myös ehkäisevää hoitoa siltä osin kuin tuo 20 minuuttia ei ylity. Korvauksen maksimimäärä on 117 mk, potilaan oma osuus riippuu hammaslääkärin veloituksesta.

Kohdennus 20 minuutin tutkimustoimenpiteen tukemiseen tapahtui asianmukaisesti asetuksella. Valtioneuvoston päätöksellä puolestaan säädetään korvauksen perusteena olevista faktoista. Edellisen kerran niitä on korotettu vuonna 1989, joten tähän tasoon ei nyt puututtu.

Tällä kolmen vuoden välein tapahtuvalla tarkastussysteemillä luultiin säästettävän, mutta se oli harhaluulo ja sen varmasti ministeriökin jo tiedostaa, vaikka ei tunnusta virhettä.

Yksittäiselle potilaalle järjestelmä aiheuttaa suurempia kustannuksia, sillä jos sairaus todetaan aikaisessa vaiheessa, se on ehkäistävissä ja toimenpiteet ovat pieniä ja kustannukset potilaalle edullisia. Kun tarkastusvälejä lykätään kovin pitkiksi, sillä pilataan jo aikaisemmin saavutettu hyvä hoitotulos ja suun terveydentila näin ollen heikkenee ja kustannukset kasvavat.

Olen kirjoittajan kanssa samaa mieltä siitä, että uudistus on riittämätön, mutta viime syksynä ei poliittista tahtoa ollut tätä parempaan.

Liisa Hyssälä
kansanedustaja (kesk)
sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen