Koululaisella on omat
ajatukset koulusta

Turun opettajankoulutuslaitoksen tutkimusassistentti Hanna Tarkkonen pohti kirjoituksessaan (TS 25.8.), millainen vaikutus mainonnalla on koulutuslaitokseen. Hänen mielestään media, lähinnä mainonta, mustamaalaa koulun tylsäksi paikaksi, jonne koululaiset joutuvat menemään vasten tahtoaan. Mainosten negatiivisuus heijastuu erityisesti peruskoulun ala-asteeseen.

Tarkkonen väittää, että joidenkin mainosten piilofunktiona on ollut antaa koulusta kuva tylsänä paikkana, jonne ei ole mukava mennä ja josta on koulupäivän jälkeen päästävä nopeasti pois. Minun mielestäni asiaa ei voi yleistää, sillä jokainen mainos on yksilöllinen ja käsittelee asioita eri näkökulmista.

Mielipidekirjoituksessaan Tarkkonen tuo esille näkemyksen, jonka perusteella negatiivisen kuvan esittäminen johtuu ilmeisesti osaksi mainosten suunnittelijoiden omista koulukokemuksista, joissa opettaja luennoi luokan edessä ja vaati ulkoa opettelemista monissa kouluaineissa. Voidaan tietenkin kysyä, ovatko kaikkien mainossuunnittelijoiden koulumuistot välttämättä huonoja?

Tarkkonen on selvästi huolestunut lasten tulevaisuudesta. Hänen näkemyksensä mukaan lasten kasvatus on siirtynyt paljolti kodilta koululle. Valitettavan monelle lapselle koulu on ainoa paikka, jossa hän saa huomiota ja jossa hänen turvallisuudestaan huolehditaan. Tämä huolestuneisuus on täysin aiheellista.

Pelkästään EU:hun liittyminen lisäsi koulun tärkeyttä, varsinkin kieltenopiskelun tärkeys korostui. Kielitaito onkin tätä nykyä portti työhön, sillä kotimaan kehnon työllisyystilanteen takia töitä täytyy etsiä EU-maista. Olisi siis suoranainen katastrofi, jos lapsen ainoa avain työhön, eli koulu, olisi hänelle vain tylsä paikka.

Päinvastaisesta ajattelusta käy esimerkkinä seitsemänvuotias serkkuni, joka aloitti peruskoulun Liedon llmaristen ala-asteella vajaa kuukausi sitten. Hänen mielestään kouluun on kiva mennä, koska siellä tapaa uusia ystäviä ja oppii uusia mielenkiintoisia asioita. Omatkin ajatukseni koulua kohtaan ovat lämpimät. Kouluun on aina ollut kiva mennä ja vielä tänä päivänäkin, yhdentenätoista kouluvuotenani lähden aamuisin kouluun hyvillä mielin.

Eero Mäntylä
Aurajoen urheilulukion oppilas
Turku