Lautakunnalla
on kasvot

Saamme viikottain lukea lehdistä, että se ja se lautakunta on päättänyt sitä ja sitä. Lukijalle tulee helposti mielikuva, että lautakunta on etäinen, kollektiivinen ja kasvoton. Se päättää meitä koskevista asioista, mutta me emme oikeastaan lainkaan tiedä kuka päättää.

Kuitenkin lautakunta koostuu ihmisistä, joilla kaikilla on nimi ja kasvot. He ovat vastuussa niistä päätöksistä, joita lautakunnassa on tehty tai jätetty tekemättä. Lautakunnassa joudutaan tekemään myös ikäviä päätöksiä ja silloin on mukava vetäytyä tuon kasvottoman ryhmän suojaan.

Kaikkien lautakuntien yläpuolella on kaupunginhallitus (kh). Kh:lla on jonkinlainen ylipapin tai -tuomarin asema - ja vastuu sen mukainen. Sillä on oikeus alistaa minkätahansa lautakunnan päätös harkittavakseen ja muuttaa sitä, jos niin asiakseen katsoo.

Myös kh:n jäsenillä on nimi ja kasvot. Näiden olisi syytä silloin tällöin esittäytyä kansalaisille. Kuinkahan moni turkulainen osaa suoralta kädeltä luetella edes puolia kh:n jäsenten nimistä?

Lautakuntien jäseniä valittaessa on noudatettava tasa-arvolakia, kiintiöperiaatetta. Tätä periaatetta ei ilmiselvästi sovelleta puheenjohtajien valintaan. Turun 20:ssä lautakunnassa on puheenjohtajuudet jaettu 19-1 miesten hyväksi.

Tasa-arvon kannalta eivät asiat ole paremmin maakuntahallinnossakaan, eli Varsinais-Suomen Liitossa. Siellä vallitsee todellinen virkamiesjohto. Ylimmän johdon muodostavat maakuntajohtaja ja neljä osastopäällikköä, kaikki luonnollisesti miehiä.

Liiton luottamushenkilöorganisaation korkeimmat elimet ovat maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus. Kummassakin on kolme puheenjohtajaa. Valtuuston puheenjohtajat ovat kaikki miehiä, hallituksen puheenjohtajistossa on kaksi miestä ja yksi nainen (2. varapj.). Lisäksi luottamushenkilöorganisaatioon kuuluu seitsemän eri lauta- tai toimikuntaa, joista kuudessa on puheenjohtajana mies.

Paljoa ei lohduta se, että kun mennään virkamieshierarkiassa alaspäin, naisten osuus kasvaa niin, että kun päästään ns. suorittavalle tasolle, ovatkin jo kaikki työntekijät naisia.

Entä miten on asianlaita täkäläisessä valtionhallinnossa, suuressa ja mahtavassa Länsi-Suomen läänissä, jonka alueelle mahtuu viisi suurta kaupunkia ja asukkaita 1,8 miljoonaa. Läänin johdon muodostavat maaherra ynnä kahdeksan osastopäällikköä. Osastopäälliköt olivat päässeet yhteiseen lehtikuvaan (TS 2.9.) ja siinä he komeilevat perhepotretissa koko joukkue - kahdeksan potraa poikaa.

Mutta kaikesta huolimatta nainen on ihminen. Tämän kertoo Gregorius Toursilainen kirjoituksessaan, jossa hän viittaa Maconissa v. 585 pidettyyn kirkonmiesten kokoukseen. Kyseisessä kokouksessa otettiin kantaa erään piispan esittämään ajatukseen, että nainen ei olisi ihminen. Asiasta keskusteltiin. Kokouksen päätökseksi tuli, että ko. piispa on harhaoppinen ja - että nainen on ihminen.

Kirjoittaja on opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen osaston jäsen.