Ruisrock ja Down By The Laituri
- kaksi murheenkryyniä

Kuten eri tiedotusvälineissä on hiljan kerrottu Ruisrock teki tänä vuonna noin 2,5 miljoonan markan tappion. Tilaisuuden kävijämäärän tuntuva pudotus, suhteutettuna noin 40 prosenttia, johtui eri asiantuntijoiden mukaan ohjelman laadinnan epäonnistumisesta. Olihan pääesiintyjinä 70- ja 80-luvun tähtiä, jotka eivät pääasiassa alle 30-vuotiasta kuulijakuntaa suuremmin kiinnostaneet.

Suurella yleisökadolla on taatusti negatiivinen vaikutus Ruisrockin tuleville vuosille. Ohjelmatarjonnasta vastaavan tuotantopäällikön Rainer Kosken mukaan Ruisrock kärsi Helsingin ennennäkemättömästä rocktarjonnasta tänä kesänä. Kuitenkin Finland Festival -järjestön keräämien tietojen mukaan kaikki Suomessa kesällä 1997 järjestetyt musiikkitapahtumat lisäsivät merkittävästi kävijämääriään, paitsi Joensuun Laulujuhlat sekä Ruisrock. Esimerkiksi viikkoa ennen Ruisrockia järjestetty Provinssirock kasvatti kävijämääräänsä yli 40 prosentilla, eli yhtä paljon kuin Ruisrock niitä menetti.

Rainer Koski puolustautuu myös USA:n dollarin ja Englannin punnan kurssimuutoksilla. Tämä voidaan hyväksyä pitkin hampain, joskaan se ei liene tullut yllätyksenä Ruisrockin johdolle. Sen sijaan hänen väitteensä siitä, että vuoden 1996 olutmyynnistä vastanneen järjestön tilitysepäselvyydet olisivat vaikuttaneet median kautta Ruisrockin tämänvuotiseen tulokseen, on jätettävä omaan arvoonsa.

Syitä Ruisrockin kävijämäärän romahdukseen voidaan etsiä myös mainonnan sekä lipunmyynnin taholta. Siinä missä Provinssirock ja muutkin festivaalit markkinoivat tapahtumiaan yhteistyössä sponsoreidensa kanssa Ruisrock unohti mainonnan ja tiedotuksen merkityksen uskomalla kieltämättä vielä toistaiseksi hyvän imagon takaavan vähintäinkin tyydyttävän lopputuloksen. Ruisrockin pääsylippujen hintataso on nostettu perinteiselle kohderyhmälle liian korkeaksi. Varsinkin kahden päivän yhteislipun pakkomyynti on karkottanut merkittävästi asiakaskuntaa Ruisrockin julkisuuskuvaa samalla samentaen.

Down By The Laituri on irronnut juuriltaan. Aloittaessaan se oli hyvä esimerkki tietyn alakulttuurin hallitusta kirjosta. Viime vuosina siitä on tullut enemmän koko kansan festivaali monine laadukkaine ilmaisohjelmatilaisuuksineen.

Tämän tuloksena festivaalin taustaorganisaatio Pro Laituri ry perää nyt kaupungilta katetta 650000 markan tappiolleen. Tuo summa vastaa suunnilleen tilaisuuden henkilöstökuluja, joten tappio on tavallaan osa taustaryhmän laitostumista.

Avustuspyynnössään Pro Laituri ilmoittaa, että kyseisen tappion nollaaminen on ehdoton edellytys sille että Down By The Laituri -kaupunkifestivaali järjestetään myös vuonna 1998. Mikäpäs siinä, ehkä vuoden tauko tekisikin hyvää. Sen aikana varmaan selviäisi taustaryhmälle ja tietyn alakulttuurin käyttäjille, minkälaisella kaupunkifestivaalille on nostetta ja miten sellainen tilaisuus saadaan omatoimisesti järjestettyä, jos tarvetta ilmenee.

Ruisrock on suursiivouksen tarpeessa. Jos tämän organisaation johto ei tajua, että Ruisrockin on tultava toimeen omin avuin ja rajallisin käyttövaroin, niin se on vaihdettava. Parasta olisi varmaan palkata pikaisesti ulkopuolinen asiantuntija arvioimaan Ruisrockia tapahtumana useamman vuoden ajalta sekä luomaan uudet suuntaviivat sinänsä hyvälle tuotteelle, joka on edellä lueteltujen syiden vuoksi pahassa syöksykierteessä.

Jouko Nisula
vapaa toimittaja