Kakkospääkirjoitus 10.9.1997:
Varteenotettava puskuriehdotus

Vaikka Suomen Yrittäjät ei suoraan olekaan mukana syksyn tupopöydässä, järjestössä ymmärrettävästi pohditaan keinoja, millä tavalla suomalaiset työllisyydestä isolta osalta huolehtivat pienet ja keskisuuret yritykset selviytyvät Emu-jäsenyyden haasteista ja miten sopeutuminen erityisesti suhdannevaihteluiden tuloon olisi järkevintä hoitaa.

Yrittäjäjärjestön toimitusjohtaja Jussi Järventauksen mukaan noin 10 prosentin joustoerä riittää useimmille pk-yrityksille tavanomaisista suhdannevaihteluista selviytymiseen. Järventaus on laskenut, että pekkasvapaat ja palkansaajien lomarahat loisivat yrityksille riittävän pelivaran pahoja aikoja varten.

Ajatus ei ole uusi. Päinvastoin monessa yrityksessä yritysjohdon ja työntekijöiden yhteisellä sopimuksella leikattiin niin pekkasia kuin lomarahojakin syvimmän lamakauden aikana. Näin kyettiin säilyttämään mahdollisimman monta työpaikkaa puuttumatta varsinaisiin palkkoihin.

Lamavuodet toivottavasti opettivat niin yritysjohtoa kuin työntekijöitäkin yhteisymmärryksen löytämisessä. Tätä yrityskohtaista joustavuutta on mahdollista käyttää myös Emu-oloissa, vaikkei tulopoliittisessa neuvottelupöydässä siitä kirjalliseen sopimukseen päästäisikään.

Järventaus on oikeassa todetessaan, että yleisesti ottaen suomalainen työmarkkinajärjestelmä on välinpitämätön työttömiä kohtaan. Se on helppo havaita käsiin räjähtäneestä lamavuosien työttömyydestä. Varsinkin palkkajouston mahdollisuudet on jätetty vähälle käytölle.

Jos pekkaspäiviä ja lomarahoja voitaisiin käyttää johdonmukaisesti suhdannevaihteluiden puskurina läpi koko yritysmaailman olisi Suomen työmarkkinoilla käytössään merkittävä voimavara. Runsaan 200 miljardin markan kokonaispalkkasummasta Järventauksen laskutavalla yrityskohtaiseksi joustosummaksi kertyisi valtakunnallisesti peräti yli 20 miljardia markkaa.

Yrittäjäjärjestössä hahmoteltu suhdannepuskuri soveltuu hätätilanteissa ainakin pk-yrityksissä käyttöön raskassoutuisia rahastoja paremmin. Käytäntö on osoittanut, että joustohalukkuutta tiukanpaikan tullen löytyy myös työntekijäpuolelta. Jonkinlaiset pelisäännöt kuitenkin on laadittava.