Työnhakukirjojen
sijaan työpaikkoja

Työttömien kannustamiseksi ollaan luomassa uusia keinoja työttömien valvonnan tehostamiseksi. Ministeri Jaakonsaaren johdolla on kehitelty työministeriössä uusia keinoja, joilla työtöntä potkitaan aiempaa aktiivisemmin hakemaan työpaikkaa.

Keskeinen keino on työttömän työnhaun seuranta, jossa välineenä ovat muun muassa työnhakukirja ja määräaikaishaastattelut. Noin 200000 työtöntä aiotaan patistaa kahden viikon kurssille opettelemaan työn hakemista.

Työttömien kannalta paras mahdollinen tilanne olisi, jos työpaikkoja olisi tarjolla. Tämän lisäksi palkalla pitäisi tulla toimeen. Jo nyt on havaittavissa toimeentulotukiluukuilla kasvava joukko ihmisiä, jotka eivät tule toimeen omalla palkallaan.

Työnhakukirja saattaa palvella koulutettuja, kynää käyttämään ja paperihommia tekemään tottuneita työttömiä. Mutta entä käsillään tekemään tottuneet työntekijät? Ikänsä käsillään työtä tehneille saattaa olla turhauttavaa työnhakuraporttien täyttäminen. Entä miten suhtaudutaan epäviralliseen työnhakuun? Hyvin tyypillistä on kysellä työtä tutuilta ja kavereilta avoimien työpaikkojen perään. Työnhakukirjan täyttäminen tuntuukin työttömien henkisen kantin kiristämiseltä.

Tärkeä kysymys onkin, kenellä on tulkintaoikeus työttömälle sopivasta työpaikasta. Onko se työttömällä itsellään? Vai onko se työvoimatoimiston työntekijällä? Entä jos työntekijän persoona ei satukaan miellyttämään työnantajaa?

Huolestuttavaa on myös ükarenssiaikojen? üpidentäminen? työstä kieltäytymisen seurauksena, sillä näissäkin tilanteissa on syntynyt hyvinkin tulkinnanvaraisia kieltäytymisiä. Ketä näissä tilanteissa kuullaan?

Monia työttömiä ärsyttävät myös suunnitellut työnhakukurssit. Vähintä mitä toivoa saattaa näiltä kursseilta on se, että ne huomioisivat eri alojen työnhakureitit ja erilaiset tavat hakea työtä. Rakennustyömaalle ei haeta samalla tavalla kuin konttoriin.

Hallituksen budjettiesitykseen liittyen suunnitellaan työllistämispalvelun lakkauttamista, mikä merkitsisi monien satojen työttömien työpaikkojen katoamista. Yhteensä työllistämispalvelujen palkkalistoilla on tällä hetkellä parisen tuhatta henkilöä. Esimerkiksi Turussa tämä merkitsisi huomattavaa kolausta Turun seudun työttömien toiminnalle. Tätä kautta on järjestetty ruokalatoimintaa. Päivittäin noin kuutisen sataa ihmistä on ruokaillut heidän järjestämässään ruokailussa.

Työllistämispalvelun lakkauttamista on käsiteltävä vielä eduskunnassa. Toivon, että Jaakonsaari ottaisi tämän vielä itsekin uudelleen harkittavaksi. Ei ole mitään syytä vetää pohjaa pois hyväksi osoittautuneelta toiminnalta. Tämä on linjassa myös työttömiä aktivoivan linjan kanssa.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton kansanedustaja.