Ylttisten tien kunnostus rahasta kiinni

Raija Wecksell kyseli tällä palstalla (TS 5.9.) Rymättylän Ylttisten tien kohtalosta. Kunnossapitoon eniten vaikuttava tekijä on kesän liikennemäärän suuri kasvaminen koko vuoteen verrattuna. Raision työalue on pyytänyt määrärahoja tien kunnostamiseen, viimeksi kun Haapalan saaristotietä rakennettiin, emme rahoja kuitenkaan saaneet.

Tänä kesänä sorateiden kunnossapito on ollut erityisen vaikeata kuivasta ja kuumasta kesästä johtuen. Teiden höylääminen on ollut lähes mahdotonta. Jos olisimme höylänneet olisivat tien murskekerrokset jääneet irtonaisena liikenteen alle ja nopea raiteistuminen ja kuoppaantuminen olisi ollut seurauksena.

Raision työalueella on hoidettavanaan 276 kilometriä sorateitä ja kun tiehöylän kapasiteetti hyvissä olosuhteissa on noin 5 km/h voi varmasti ymmärtää että kiirettä on saada kaikki tiet tasattua. Ylttisten tie on höyläysjärjestyksessä lähes aina ensimmäisenä vuorossa.

Raija Wecksell ja muut tienkäyttäjät sekä myös me teiden kunnossapitäjät haluaisimme tien parempaan kuntoon. Paras vaihtoehto olisi tien perusparantaminen ja päällystäminen. Tälle toimenpiteelle ei kuitenkaan ole vielä löytynyt rahaa. Toivoisin, että Rymättylän kunta aloittaisi uudelleen neuvottelut Turun tiepiirin kanssa keinoista, joilla voisimme saada Ylttistentien vaikutusalueella asuville tienkäyttäjille perusparannetun ja päällystetyn tien.

Arto Virta
Turun tiepiiri
Raision työalue