Pääkirjoitus 6.9.1997:
Paperiliitto ajaa reviirietujaan
panoksenaan tulosovun synty

SAK:lainen Paperiliitto on lähtenyt kovan painostuksen tielle liittorajariidassa, joka on huipentunut Nokian Paperi Oy:n pehmopaperitehtaalla lakoksi ja uhkaa laajentua ensi viikolla eri puolilla maata alkaviksi tukilakoiksi.

Kysymys on reviirikiistasta, jossa sekä Paperiliitto että työnantajapuoli puolustavat omia etujaan. Outoa kyllä, sivustakatsojaksi asiassa on jäänyt varsinainen työnantajataho Metsäteollisuus ry, jonka jäsenyritys saa tappiot niskoilleen.

Tämänkertainen ongelma koskee paperitehtaan 55 huoltomiestä, joiden työnantaja ABB-Service Oy kuuluu metallialan työnantajaliittoon ja katsoo nyt kahden vuoden siirtymäkauden jälkeen oikeudekseen soveltaa työntekijöihinsä metallialan työehtosopimusta, vaikka osa huoltomiehistä edelleenkin on Paperiliiton jäseniä. Kuvaan kuuluu, että paperin sopimus tuottaa huoltomiehille hieman paremman ansion kuin metallin sopimus.

Ero sinänsä on kuitenkin vähäinen. Enemmän vaa' assa painaakin Paperiliiton jäsenkuntansa laajuuden vartiointi. Jos kaikki alihankintatyönantajien palveluksessa olevat solahtaisivat muihin liittoihin, jäisi paperi hyvinkin 10000 jäsenen jäsenmaksuja vaille. Se on suuri määrä rahaa, jonka turvin liitto juuri pystyykin vetämään liittorajariidan kaltaiset erimielisyydet äärimmäisen kovaksi ja painostamaan vastapuoltaan kohtuuttoman rajuilla toimilla.

Kahden vuoden siirtymäaika on hukattu tuloksettomaan jahnaamiseen. Paperiliiton jääräpäisyyden takia kompromissia ei ole löydetty. Teollisuuden ja työnantajien TT on todennut lakon laittomaksi. Samalla se muistuttaa keskusjärjestöjen solmimasta ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevasta sopimuksesta, josta SAK:n jäsenliitto vähät välittää.

Riita-asian ajauduttua kiihtyvien tukilakkojen kierteeseen, on olemassa vaara, että se alkaa jo heilutella koko alkavaa tuloneuvotteluprosessiakin. Jos paperi jättäytyy tulosopimuksen ulkopuolelle, kuten se on uhkaillut, voi koko laaja tulosopimus kaatua pelkästään siihen.

Ammattiyhdistysliikkeen edesvastuuttomat toilaukset ovat joskus ennenkin kohtuuttomasti heikentäneet ikään kuin sisältä päin suomalaista talouselämää. Menossa oleva paperin reviiritaistelukin näkyy aikanaan paperiteollisuuden tuloksessa pitkänä miinuksena. Puhumattakaan tilanteesta, joka aiheutuisi tulosovun kaatumisesta.

Samanlaisia paineita kuin paperiteollisuudessa, on myös laivanrakennuksen alalla. Masa-Yardsin Turun telakan pysäyttäneessä lakossakin on kysymys omien työntekijöiden ja alihankkijoiden työntekijöiden asemasta.

Työpaikat sen paremmin paperiteollisuudessa kuin telakkateollisuudessakaan eivät mihinkään katoa, vaikka alihankkijoita käytetäänkin. Ne vain siirtyvät tehtaiden porttien ulkopuolelle.

Työnantajilla täytyy olla suomalaisessa yhteiskunnassa oikeus päättää tavasta, jolla ne täysin laillisin menetelmin yritysstrategiaansa toteuttavat. Ammattiliitot, jotka ajavat omia etujaan, eivät niinkään jäsenkuntansa etuja, vastapuolta juridisesti ja moraalisesti arveluttavin keinoin painostamalla, eivät ansaitse yleistä luottamusta.

Uusi valtakunnansovittelija Juhani Salonius on joutunut ensimmäiseen varsinaiseen tulikokeeseensa paperin huoltomieskiistan selvittelyssä. Hänen soisi löytävän ainekset kiistan sopimiseen ennen kuin peruuttamattomia vahinkoja syntyy.