Kanalintujen
metsästys
lopetettava

Tiedotusvälineet ovat kertoneet, että maamme jo ennestään heikot kanalintukannat ovat edelleen heikentyneet, suorastaan romahtaneet. Metsästäjät ovat hakeneet syyllisiä kaikista muista tekijöistä paitsi itsestään. Tosiasia kuitenkin on, että kanalintuja ammutaan - ja vain huvin vuoksi - vuosittain suuria määriä, mikä tietenkin on ratkaisevasti vaikuttanut kantojen suuruuteen. Metsästäjiä lienee noin viisi prosenttia väestöstämme. On todella merkillistä, että tällaisen joukon annetaan köyhdyttää Suomen luontoa tällä tavoin.

Kanalinnut ovat olennainen osa Suomen luontoa, ovathan ne seuranamme koko vuoden. On aika lopettaa näiden metsästys ja antaa niiden elää ja lisääntyä rauhassa.

Lintumies