Roolimallista
maailmalle

Hyvä koti on jokaisen lapsen kasvamisen ja kehittymisen kannalta perusedellytys. Mikä sitten on hyvä koti nykypäivänä? Siinä sitä riittääkin kiistelemistä.

Perinnäisen mallin mukaan hyvään kotiin kuuluvat vanhemmat ja pienempi tai suurempi lapsikatras.

Vanhemmat ovat laatineet sekä toisilleen että lapsilleen moraaliset käyttäytymissäännöt, joista ei kenenkään perheenjäsenen ole lipsuminen. Jos näin kuitenkin tapahtuu, ovat seuraamukset hyvin ankarat, kenties koko perheen hajottavat.

Eron jälkeen muodostuu uusi perhe, tai kenties uusia perheitä. Nämä perheet laativat jälleen jäsenilleen säännöt, joita tulee noudattaa. Mutta nyt, aiemmasta kokemuksesta kenties viisastuneina, voidaan antaa jäsenille liikkumavapautta. Kaikki ei ole enää niin tuomittavaa kuin se olisi ollut ensimmäisessä kantaperheessä.

Vaikutteita saatetaan saada mahdollisen uuden isän taikka äidin aiemmasta elämästään hyväksi havaitsemista malleista.

Alkaa siis uusi aika, ja uudet tavat.

Yhteiskunnalle ei enää juurikaan ole suurta roolia kasvattajana, sillä perheen lapset tietävät jo lähes kaiken entuudestaan.

Onko yleensäkään hyväksi, että lapsen pitää kasvaa jonkin mallin mukaan, pääsemättä valitsemaan itse eteensä tulleista tilanteista sitä ulospääsyä, jonka hän kokee parhaaksi?

Valmiit mallit elämälle kun tuppaavat vähitellen joka tapauksessa haalistumaan ja murenemaan käsistä kuin hiekkakakku santalaatikossa rankkasateen yllättäessä kesken leikin.

Itsenäinen ajattelu kuuluu ihmiselämään, sen tärkeimpänä osana. Nykypäivinä on kuitenkin hyvin helppoa vain olla ja ottaa vastaan, sekä tietoa että taitoa, käyttämättä siihen oman taidon kapasiteettia juuri lainkaan.

Jääkin siis jokaisen lapsen oman pyrkimyksen varaan, tyytyykö hän pelkästään tähän valmiiseen tarjontaan vai ryhtyykö hän kritisoimaan sitä mitä hänelle tarjotaan.

Vaan, onko hänellä valmiudet kritisoida?

On puhuttu paljon siitä, miten tiede ja tekniikka rynnistävät kehityksessä eteenpäin niin hurjaa vauhtia, ettei ihminen pysy kaikin ajoin edes perässä.

Tämä kehitys kun opitaan valjastamaan oikealla tavalla, koko maailma pääsee harppaamaan suuren askeleen eteenpäin.

Uudella vuosituhannella tulevat kaikki käsitykset ja moraaliset säännöstöt olemaan aivan muuta kuin mitä ne nyt ovat, ja perusta kaiken urautumisesta oikeisiin uomiin lähtee joka tapauksessa tällekin kehitykselle hyvästä ja turvallisesta kodista.

Kirjoittaja on freelancetoimittaja ja ollut nuorisotyössä mukana vuodesta 1981.