Palkkaerot sopivat huonosti
tasa-arvoiseen yhteiskuntaan

Akavan puheenjohtaja Mikko Viitasalo haluaa kasvattaa lisää valtionvelkaa välittämättä valtiovarainministerin ponnisteluista sen vähentämiseksi. Näin oli pääteltävissä Turun Sanomissa 25.8. julkaistusta haastattelusta, jossa Mikko Viitasalo sanoo tuloratkaisusta: Akavalaisten kannalta ratkaisun pitäisi olla veronkevennysten ja palkankorotusten yhdistelmä.

Akateemisesti koulutettuna hänen tulisi toki tietää johtamansa järjestön jäsenistön saavan palkkansa suurelta osin julkisista varoista. Kun verokertymää halutaan pienentää ja samalla menopuolta kasvattaa, ei jää muuta vaihtoehtoa kuin lisätä julkista velanottoa, jotta järjestön jäsenille voitaisiin yhä maksaa (yli)suuria palkkoja.

Hän haluaa myös säilyttää palkkaerot, mutta ei tarkemmin kerro miksi. Tämä sopii huonosti tasa-arvoiseen yhteiskuntaan.

Mikko Viitasalo toteaa myös: On selvää, että nyt kun yrityksillä menee erittäin hyvin, tarvitaan palkankorotuksia. Miksi palkankorotuksia tarvitaan? Eihän niihin ole perusteita. Viitasalokin lienee kuullut ainakin huhuja maassamme vallitsevasta työttömyydestä. Siksi olisi tärkeää huolehtia siitä, että kun yrityksillä menee hyvin, kertyneet varat käytetään uusien työpaikkojen luomiseen näihin yrityksiin.

Hyödyttömien palkankorotusten sijaan on aika ryhtyä ajamaan palkansaajien määrän kasvattamista.

Aarne Vesterinen