Lapsi ja nuoria kannustettava
liikkumaan nykyistä enemmän

Pääkirjoituksessa (TS 24.8.) väitettiin, että alle 18-vuotiaista nuorista 76 prosenttia urheilee seuroissa. Tämä Nuori Suomi ry:n julkaisema tieto on täysin väärä.

Liikunnanopettajien oppilailleen tekemisen kyselyjen mukaan yli 15-vuotiaista 15-25 prosenttia ja 10-14-vuotiaista 25-40 prosenttia harrastaa liikuntaa seuroissa. Myös lasten ja nuorten omaehtoinen liikunta on maassamme valitettavasti vähentynyt. Samanlaisiin tuloksiin on päätynyt myös Jyväskylän yliopiston Liikuntakasvatuksen laitos omissa laajoissa selvityksissään. Jos lasten ja nuorten seuraliikuntaharrastus olisi määrältään Nuori Suomi ry:n väittämän mukaista, suomalaiset lapset liikkuisivat eniten koko Euroopassa eikä liikunnan puutteesta johtuvia ongelmia olisi.

Totuus on kuitenkin toisenlainen: mm. 15-vuotiaat pojat liikkuvat vapaa-aikoinaan lähes vähiten koko Euroopassa. Onneksi tytöt sijoittuvat Euroopan maiden välisessä vertailussa samassa ikävaiheessa keskikastiin. Lisäksi kun koululiikunnan määrä 6-18-vuotiailla on Euroopan vähäisintä, odotukset menestyksestä kilpaurheilussa tulevina vuosina eivät voi olla suuria. Myöskään tulevien työntekijöittemme työ- ja toimintakyvyltä emme voi odottaa paljoa: onhan jo tällä hetkellä nuorten 20-30-vuotiaiden työkyky ja tuottavuus heikompi kuin 30-50-vuotiaiden.

Koulussa liikunnan väheneminen näkyy lasten ja nuorten entistä suurempana motorisena kömpelyytenä, kestävyyden ja voiman puutteena, lihavuuden ja liikuntaelinten vammojen kasvuna.

Sekä koululiikunnan määrää että lasten ja nuorten vapaa-ajan liikkumista olisi nyt radikaalisti lisättävä. Koulumatkat pitäisi tehdä jalkaisin tai pyöräillen ja erilaisia keinoja motivoida lapset liikkumaan olisi kehitettävä.

Jos koululait toteutuvat nykyisessä muodossaan, liikunnan ja terveyskasvatuksen asema heikkenee kouluissa sekä edellytykset huolehtia lasten ja nuorten fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta sekä terveyskäyttäytymisestä huononevat entisestään.

Summa summarum: Nyt on aika sekä vanhempien, kuntien, koulujen, urheiluseurojen ja ennen kaikkea valtakunnan päättäjien aloittaa tosi toimet lasten ja nuorten sekä koko yhteiskunnan paremman jaksamisen ja selviytymisen puolesta.

Pertti Helin
Suomen Liikunnanopettajain Liiton puheenjohtaja
Psykofysiologian dosentti