Mitä hammashoidosta
oikein korvataan

Täytyy todeta, että kansanedustaja Liisa Hyssälän vastaus (TS 27.7.) kirjoitukseeni oli epätarkka. Tarkoituksellako?

Eduskunta on hyväksynyt SairL:n muutoksen 20.12.96. Sen 5 b :n 2. momentissa säädetään vuonna 1955 ja sitä ennen syntyneiden hammashoidon tuen korvaamisesta. Kustannukset korvataan siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Heinäkuun 11. päivänä 1997 annetulla asetuksella säädetään ainoastaan, että... maksetaan korvausta taksan mukaisesta määrästä enintään 20 minuuttia kestävästä toimenpiteestä.

Kun kansanedustaja Liisa Hyssälä on siviiliammatiltaan hammaslääkäri, niin voinette kansantajuisesti selvittää, mitä tämä tarkoittaa. Mitä hammaslääkäri ehtii hoitaa ja/tai tutkia 20 minuutin aikana? Ja tästä maksetaan sitten korvausta enintään 117 markkaa joka kolmas vuosi!

Korvauksen määrästä lienee totuus se, että siitä on päätetty nimenomaan valtioneuvoston päätöksellä ministeri Sinikka Mönkäreen esittelystä - tai onko peräti sosiaali- ja terveysministeriön päätös - eikä asetuksella vaikka lain 5 b :n 2 momentin mukaan niin olisi pitänyt tapahtua.

Kansanedustaja Liisa Hyssälä, onko asia näin?

Huutavan ääni