Tie olisi, silta puuttuu

Olen jo pitkään ihmetellyt, miksi Helsingin moottoritie päättyy Aurajokeen.

Kun tie rakennetaan, ensiksi haetaan lupa silloille ja niille varataan valitusaika sekä pitempi rakennusaika, koska siltametrin rakentaminen kestää kauemmin kuin tiemetrin rakentaminen.

Muistikuvani mukaan Tuomaansillan valitus on tehty ympäristöministeriöön sekä vesiylioikeuteen. Valittajista en ole täysin varma. Uskoisin, että ympäristöministeriöllä ja vesiylioikeudella on erimielisyyksiä siitä, kumpi saa päättää asian. Tie on muilta osin täysin laatoituksia myöten valmis ja muut sillat myöhästyivät osittain valitusten johdosta.

Juhani Lindqvist
Tie- ja vesipuolen käynyt
rakennusmestari