Pysäköinninvalvonta
on poliisin tehtävä

Poliisitko parkkipirkoiksi kirjoitettiin Turun Sanomien pääkirjoituspalstalla 28.8. Vastineena todettakoon:

Pysäköinninvalvonta voitaisiin siirtää osaksi poliisin tehtäviä kahdesta syystä. Toisaalta kunnat ovat haluttomia hoitamaan pysäköinninvalvontaa ja toisaalta poliisi ei nykyisin voimavaroin pysty valvomaan väärin pysäköityjä ajoneuvoja. Poliisin on tietenkin tälläkin hetkellä tartuttava toimiin aina silloin, kun väärästä pysäköinnistä aiheutuu vaaratilanne.

Poliisi ei ehdotukseni mukaan hoitaisi pysäköinninvalvontaa vaan sitä tekisivät pysäköinninvalvojat kuten nytkin. Poliisikoulutuksen saaneet henkilöt eivät siis hoitaisi pysäköinninvalvontaa. Olen edelleen sitä mieltä, että poliisikoulutuksen saaneiden pitäisi hoitaa sellaisia tehtäviä, joihin heidän erikoisammattitaitoaan tarvitaan. Tästä syystä ei myöskään humalaisten rahtaaminen ole mielestäni poliisimiesten työtä.

Kirjoituksessa todetaan, että pysäköinninvalvonta ei kuulu poliisin perustehtäviin. Tästäkin olen eri mieltä. Pysäköinninvalvonta on erittäin lähellä ja osittain päällekkäistäkin liikennevalvonnan kanssa, joka on yksi poliisin tärkeimmistä perustehtävistä.

Esitykseni tähtää toisaalta sekalaisen järjestelmän yhtenäistämiseen ja toisaalta toiminnan liittämiseen nettobudjetoinnin piiriin. Poliisihan hoitaa pysäköinninvalvontaa suurimmassa osassa maata, mutta siitä saatavat tulot menevät valtion pohjattomaan kassaan, kun kunnat taas saavat pysäköinninvalvonnasta kertyvät rahat itselleen. Ajatuksena on siis, että pysäköinninvalvonnasta kertyneillä varoilla palkataan valvojat, jotka hoitavat tehtävää poliisiorganisaatiossa, ja poliisi tekee poliisityötä. Uskon, että tällä järjestelyllä pysäköinninvalvonta tehostuisi suurimmassa osassa valtakuntaa. Siellä, missä toiminta on kunnallista, pysäköinninvalvojat siirtyisivät valtion palkkalistoille.

Jos pysäköinninvalvonta olisi osa poliisin tehtäväkokonaisuutta, pysäköinninvalvonta hoitavat voisivat muutenkin tarkkailla liikennettä ja täten luoda yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Esitys ei siis tähtää reviirin laajentamiseen, koska pysäköinninvalvonta on nytkin poliisin tehtävä, vaan pysäköinninvalvonnan kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Toinen vaihtoehto voisi olla, että kunnat kaikkialla ottaisivat vastuun pysäköinninvalvonnasta.

Mikko Paatero
lääninpoliisineuvos