Kakkospääkirjoitus 28.8.1997:
Poliisitko parkkipirkoiksi

Syyskuussa toimintansa aloittavan Länsi-Suomen läänin poliisiosaston johtaja, lääninpoliisineuvos Mikko Paatero on heittänyt pysäköinnin valvontaa koskevaan keskusteluun omituisen ehdotuksen. Hänen mielestään pysäköinnin valvonta kunnissa pitäisi siirtää kokonaan valtiolle ja käytännössä poliisin tehtäväksi.

Nykyisen lain mukaan kunnat voivat itse päättää, hoitavatko ne pysäköinnin valvonnan itse vai jättävätkö sen poliisin huostaan. Käytäntö on kirjava. Suurissa kaupungeissa, kuten Turussa, pysäköinnin valvonta on kaupungin hallussa ja tuottaa selvää rahaa kaupungin kassaan. Turussa tosin on usein jääty vähemmille tuloille kuin budjetinteossa on arvioitu.

Paateron mielestä kirjavasta käytännöstä olisi päästävä eroon, ja pysäköinnin valvonta koko maassa tulisi siirtää poliisille.

Esitys on siinä mielessä outo, että poliisi on vuosia pyrkinyt irti kaikesta sellaisesta, joka ei liity poliisin perustehtäviin. Esimerkiksi humalaisten hoivaamisen poliisi on halunnut siirtää muille viranomaisille.

Mistä nyt siis yllättävä reviirin laajennusaloite? Tietenkin siitä, että pysäköinnin valvonta on tuottoisaa toimintaa. Poliisiakin tarkastellaan nykyisin tuloslukujen perusteella ja mahdollisuuksia kassan kartuttamiseen on lopulta vähän. Parkkipirkon tehtävät toisivat toivottua tulosparannusta.

Nykyisin voimavaroin poliisi ei tietenkään uusia tehtäviä pysty hoitamaan, kun perustehtäviinkään ei tunnu väkeä riittävän. Avautuvia virkojahan ei yleensä täytetä.

Joillakin paikkakunnilla on katsottu, että parkkirahastuksen tiukka valvonta heikentää kunnan julkisuuskuvaa. Karskin poliisin tulo tehtävään ja valtion asettuminen rikemaksujen perijäksikö sitten pelastaisi kuntien kasvot?

Tietenkään ei tule kuuloonkaan, että poliisi nykyisillä resursseillaan hoitaisi parkkivalvonnan. Olisi palkattava kokonaan uusi joukko tehtävää hoitamaan.

Esimerkiksi Turussa on jo rutinoitunut rikemaksujen kirjoittajajoukko, on virkapuvut ja virkamiesorganisaatio lippaantyhjentäjineen kaikkineen. Miksi tuottoisa toiminta pitäisi siirtää uudelle organisaatiolle? Poliisille on keksittävä muuta rahantuloa ja muuta ajankulua kuin parkkimaksujen valvonta.