Kuljetuksen leveys
sanelee lupatarpeen

Tämän lehden 11.7. numerossa oli nimimerkki NAS-497:n kirjoitus, jossa kerrottiin ylileveiden kuljetusten häirinneen muuta liikennettä välillä Laitila-Turku 7.7. noin kello 16.30 aikaan. Kirjoituksesta ei selvinnyt kuinka leveistä kuljetuksista oli kysymys.

Liikenneministeriö on ohjeistanut erikoiskuljetuksia vuonna 1992. Ohjeissa mm. mahdollistetaan erikoiskuljetusten liikkuminen koko maassa ilman lupaa ellei kuljetuksen leveys ylitä 4.0 metriä. Tätä leveämmät kuljetukset tarvitsevat Tielaitoksen luvan.

Tielaitoksen luvissa on kuljetusten liikkuminen kielletty arkisin kello 6-9 ja 15-17 välisinä aikoina. Leveämmissä kuljetuksissa kuin 7.0 metriä voi olla liikennettä ohjaamassa poliisi ja tällöin hän päättää, liikenteelliset olosuhteet huomioiden, minä aikoina kuljetus saa liikkua.

Nimimerkin huomioimissa kuljetuksissa leveys on voinut olla pienempi kuin 4.0 m ja tällöin ne olisivat aivan oikeutetusti liikkuneet kyseisenä aikana, mutta haitan muulle liikenteelle ei olisi pitänyt olla kovinkaan suuri.

Mikäli kuljetusten leveys on ollut suurempi eikä kuljetuksen mukana ole ollut poliisia, ovat kuljetukset toimineet lupaehtojen vastaisesti. Mikäli kuljetuksen suorittajat toimivat lupaehtojen vastaisesti, voi poliisi tapauksesta riippuen ryhtyä asianmukaisiin rankaisutoimenpiteihin.

Jouko Välimäki
Tie- ja liikenneolot yksikkö